EyeVi ümbritseva keskkonna panoraamvaade

Eyevi veebitarkvara võimaldab kasutajal näha ümbritsevat keskkonda panoraamvaates. Lisaks sisaldab tarkvara erinevaid funktsionaalsusi nagu mõõdistuste läbiviimine otse pildilt, geoandmete sisestamine ning  informatsiooni teistega jagamine, kontorist lahkumata.

Tarkvaras on kombineeritud kõige uuema seisuga panoraampilt, lähivaate ortofoto, LIDAR ja geoandmestik 3D keskkonnas. Kõik need andmed on kogutud autole paigutatud mobiilse kaardistamise süsteemiga. Andmete uuendamine toimub regulaarselt.

Kasutusjuhud
Rakenduse funktsionaalsused võimaldavad seda kasutada mitmeteks praktilisteks toiminguteks:
• Eelplaneerimine ja hindamine
• Andmete kogumine ja valideerimine
• Järelevalve ja tõendusmaterjal

Kontakt:
Gaspar Anton | Eyevi valdkonnajuht
www.reach-u.com
e-mail: gaspar.anton@reach-u.com
Mob: +372 5330 9423
Skype: gaspar.anton