EyeVi ümbritseva keskkonna panoraamvaade

EyeVi Technologies missioon on teede võrgustiku 3D kaardistamine teha kättesaadavamaks ja infrastruktuuri haldamine jätkusuutlikumaks.

EyeVi adresseerib infrastruktuuri halduse probleeme, tehes teedevõrguga seotud andmete kogumine võimalikult efektiivseks ja aidates sellega kaasa valdkonna digitaliseerimisele.

EyeVi kaardistussüsteem on auto katusele kinnitatav täislahendus, mis hõlmab endas 360° panoraamkaamerat ja laserskaneerimist täpsete andmete kogumiseks ning andmete järeltöötluse ja automaattuvastuste tarkvarasid.

Kellele?

    • Tee uuringute ja järelvalve asutused
    • Infrastruktuuri haldajad
    • (Maanteeametile ja kohalikele omavalitsustele) GIS/IT lahendusi pakkuvad ettevõtted
    • Inseneri-, nõustamis- ja projekteerimisettevõtted

Meie kliendid ja partnerid kasutavad EyeVi tehnoloogiat optimaalse tulemuse saavutamiseks jätkusuutliku kuu- ja kilomeetripõhise hinnaga.

Kontakt:
Gaspar Anton | Eyevi valdkonnajuht
e-mail: gaspar.anton@eyevi.tech
Mob: +372 5330 9423
Skype: gaspar.anton