Intsidendihalduse platvorm

Guardtime arendab koostöös Eesti riigiga intsidendihalduse platformi. Eesmärgiks on usaldusväärse andmevahetusplatvormi loomine isejuhtivatele sõidukitele, mis on võimalik üle kanda teistele asjade interneti seadmetele. Lahendus aitab tagada, et isejuhtiva auto tarkvara/algoritmid/jne on autentsed (st tõendatud terviklusega, aitab tuvastada häkkimist ne) ja et autode pardainfo on intsidentide korral ligipääsetav usaldusväärselt ja konfidentsiaalselt.

Loodav lahendus teeb intsidendi korral automaatselt ja usaldusväärselt kättesaadavaks intsidendile eelnenud ja intsidendi ajal salvestatud andmed, näiteks asukoht, kiirus, sensorite andmestik (LiDAR, RADAR, SONAR, GPS, kaamera jne). Selline andmestik võimaldab tootjal, riiklikul järelvalvel ja teistel asjassepuutuvatel osapooltel kiiresti ja turvaliselt tuvastada toimunud intsidenti põhjuseid ja viia sisse meetmed sarnaste intsidentide ärahoidmiseks või vähendamiseks.

Eelised:
 Universaalne ligipääs andmetele
 Sõltumatu, plokiahela põhine verifitseerimine
 Privaatsuse tagamine

Kontakt:
Ivo Lõhmus | Programmijuht
E-mail: ivo.lohmus@guardtime.com
Skype: dnepr650