Bussipilv

Bussipilv on mõeldud ühistranspordi vajaduste lahendamiseks maapiirkondades, kus turg ei toimi või ei ole piisavalt reguleeritud. Bussipilv on nutika ühistranspordi platvorm, mis ühendab elanikud, autojuhid ja kohalikud omavalitsused.

Hõreda asustusega piirkondade probleem on, et ilma autota inimesed ei pääse liikuma, kuna ühistransport käib liiga harva. Bussipilv annab kohalikule omavalitsusele võimaluse korraldada maal ühistransport säästlikumalt ja mugavamalt, pidades eelkõige silmas nõrgemaid ühiskonnagruppe nagu eakad, lapsed, puudega inimesed ja töötud, kellel on vaja jõuda kodust eemale arsti juurde, trenni, linna, kuhu iganes. Bussipilvel on sotsiaalne mõõde – kohaliku omavalitsuse kaasamise kaudu kohtades, kus ühistransport ei toimi, on teenus lõpptarbijale bussipileti hinna eest, kohalikud autojuhid saavad lisatööd, sõidujagamisega reostatakse vähem loodust ning lisaks on võimalik võtta kasutusele muidu mitte kogu aeg kasutuses olevad omavalitsuste sõidukid.

Maailma tiheasusutusega piirkondades on murekohaks registreerimata ja reguleerimata sõidupakkujad. Bussipilve võimalik kasutada juba niikuinii liikuvate poolillegaalse bussiteenuse reguleerimiseks, reisijatele bussigraafikute teadaandmiseks, mobiilraha või muude digitsaalsete vahenditega bussipileti ostmiseks, ühenduslüli loomiseks kohaliku omavalitsusega. Süsteemil on liides ka maksude ülekandmiseks kohalikule omavalitsusele, kui riik sellist võimalust toetab.

Eelised:
• Maakohtades paraneb ühistranspordi teenuse kättesaadavus
• Luuakse uusi töökohti
• Paremad ühendused
• Omavalitsute sõidukite kasutamine muutub tõhusamaks
• Illegaalsete bussiteenuste legaliseerimine
• Võimalik maksudistsipliini paranemine

Teenusega seotud veebileht:
fiscaladmin.com

Kontakt:
Aare Lapõnin
CEO
Mob: +372 501 1152
info@fiscaladmin.com
fiscaladmin.com