Nutikas Ülekäigurada

Liiklusõnnetuste peamiseks põhjustajaks võib pidada liiklejate poolt tehtud valesid otsuseid, mille ajendiks on puudulik teave liikluskeskkonna kohta. Oleme selle probleemi lahendamiseks välja töötanud Nutika Ülekäiguraja lahenduse.

Nutika Ülekäiguraja jälgib liiklust paralleelselt nii sõidu- kui kõnniteedel ning süsteemile on sisse ehitatud mitmed jalakäijate turvalisust tõstvad funktsioonid. Nutika Ülekäiguraja peamiseks ülesandeks on suurendada läheduses olevate liiklejate informeeritust ning hoiatada liiklejaid võimalike ohuolukordade tekkest. Liiklusohtlike olukordade tuvastamiseks kasutatakse tehisintellekti algoritme, mis on võimelised liiklejate liikumistrajektoore ette ennustama ja liiklejaid ennetavalt hoiatama. Nutika Ülekäiguraja süsteem hoiatab autojuhte vilkuvate LED tuledega ning jalakäijaid hoiatava helimärguandega.

Nutika Ülekäiguraja seadmed toetavad sõiduki – keskkond (V2X – Vehicle to Everything) protokolle, võimaldades automaatset ja kiiret suhtlustühendatud- ja autonoomsete sõidukitega.

Võtmelahendused:
• Kõrgendatud turvalisus ülekäiguradadel
• Automaatne liiklusandmete kogumine
• Ühendatud- ning automaatsete sõidukitega suhtlus

Kontakt:
Mart Suurkask | CEO
AS Bercman Technologies
Mob: +372 5340 2902
e-post: mart.suurkask@bercman.ee
www.bercman.ee / www.bercman.com