Nutikas Ülekäigurada

Nutikas Ülekäigurada Tartu its

Liiklusõnnetuste peamiseks põhjustajaks võib pidada liiklejate tehtud valesid otsuseid, mis on ajendatud puudulikust teabest liikluskeskkonna kohta. Oleme selle probleemi lahendamiseks välja töötanud nutika ülekäiguraja lahenduse.

Nutikas ülekäigurada jälgib liiklust korraga nii sõidu- kui kõnniteedel ning süsteemi on sisse ehitatud mitmed jalakäijate turvalisust suurendavad funktsioonid. Nutika ülekäiguraja peamine ülesanne on suurendada läheduses olevate liiklejate informeeritust ning hoiatada liiklejaid võimalike ohuolukordade tekke eest. Modulaarne süsteem kasutab liiklusohtlike olukordade tuvastamiseks tehisintellekti algoritme, mis on võimelised liiklejate liikumistrajektoore ennustama ja liiklejaid ennetavalt hoiatama. Nutika ülekäiguraja süsteem hoiatab autojuhte vilkuvate LED-tuledega postil. Lisaks kogub süsteem 24/7 liiklus- ning keskkonnaandmeid, mida saab kasutada linnakeskkonnast ülevaate saamiseks ning hilisemal linnaplaneerimisel.

Nutika ülekäiguraja seadmed toetavad sõiduki keskkonnaprotokolle (V2X – Vehicle to Everything), võimaldades automaatset ja kiiret suhtlust ühendatud ja autonoomsete sõidukitega.

Peamised funktsioonid ja omadused

  • Jalakäijate tuvastus
  • Sõidukijuhtide hoiatused
  • Potentsiaalsete õnnetusjuhtumite ärahoidmine
  • Päikeseenergial töötav lahendus

Eelised

  • Suurem turvalisus ülekäiguradadel
  • Automaatne liiklus- ja keskkonnaandmete kogumine
  • Suhtlus ühendatud ning isejuhtivate sõidukitega

Sihtrühmad

  • Linnad ja omavalitsused
  • Linnataristu ja teedeehitusega tegelevad ettevõtted
  • Suurandmete ja liiklusplaneerimisega seotud ettevõtted
  • Isejuhtivate sõidukite arendamise (V2X) ja asjade interneti lahendusi pakkuvad ettevõtted

Loodud väärtus

  • Ühe inimese liikluses hukkumisega ühiskonnale kaasnev kahju oli 2016. aastal umbes 2,1 miljonit eurot (Maanteeameti liiklusohutusprogramm 2016–2025).
  • Asendades valgusfoorid nutikate ülekäiguradadega, vähendame sõidukite CO2 heidet, kuna sõidukid ei pea ilmtingimata jalakäija teeületuseks peatuma.

Viited ja juhtumianalüüsid
Juhtumianalüüsid ja juba paigaldatud ülekäigurajad on leitavad: www.bercman.com/products/spc

Kontakt:
Hans Leis | Müügijuht
hans.leis@bercman.com
www.bercman.com