Maanteeameti e-teeninduskeskkond

Finestmedia on olnud alates 2016. aastast Maanteeameti strateegiline partner ameti e-teeninduskeskkonna ümberkujundamisel. Selle protsessi eesmärk on olnud automatiseerida organisatsiooni igapäevategevusi ning lihtsustada seeläbi sõidukiomanike elu. E-teeninduskeskkond pakub X-tee andmevahetuskihi kaudu ligi 60 teenust pea 630 000 kasutajale, mis moodustab enam kui poole Eesti elanikkonnast. 2019. aastal logiti keskkonda sisse 1,5 miljonit korda, mille käigus teostati 700 000 taustakontrolli ja 130 000 toimingut sõidukitega ning menetleti 65 000 luba/tunnistust.

E-teeninduskeskkonna abil on võimalik teha sujuvalt ja digitaalselt mitmeid juhtimisõiguse ja sõidukitega seotud toiminguid, taotlusi ja infopäringuid. Juhtimisõiguse saamise protsess on 100% paberivaba ning teenindusbürood tuleb külastada vaid kahel korral – teooria- ja sõidueksami sooritamiseks. Keskkond teavitab inimest, kui mistahes tema juhtimisõigusega seotud dokument on aegumas. Samuti on keskkonna kaudu võimalik taotleda aegunud dokumendi uuendamist ja uus dokument saadetakse soovi korral taotlejale posti teel koju.

Sõidukite registreerimine toimub samuti digitaalselt ning keskkond teavitab automaatselt omanikku sellest, kui on õige aeg viia sõiduk registreerimisprotsessi lõpule viimiseks tehnoülevaatusesse. Kodunt lahkumata on võimalik korraldada ka sõiduki omanikuvahetust, aga ka uue numbrimärgi taotlemist, mis võtab uue platvormi abil kõigest loetud päevad.

    • Teadlikumad kodanikud ja vähem liiklusrikkumisi
    • Vähem inimlikke eksimusi tööprotsessides
    • Vähem vajadust külastada teenindusbürood ning lühemad ootejärjekorrad
    • Teenindusbüroode arvu ja töötajaskonna vähendamine
    • Haldus- ja tegevuskulude vähendamine

Kontakt:
Finestmedia AS
Karamelli 6, 11318, Tallinn, Eesti
+372 655 8043
sales@finestmedia.ee
www.finestmedia.ee