Üleminek paberivabale asjaajamisele Maanteeametis

Eesti Maanteeameti liiklusregistrisüsteem ARIS2 ja e-teenuse platvorm on automatiseerinud täielikult asutuse igapäevatoimingud ning tänu sellele toimub täna kõikvõimalike juhtimisõigust ja sõidukeid puudutavate tehingute, taotluste ja andmepäringute töötlemine sujuvalt ja digitaalselt.

Peamised funktsioonid:
Maanteeameti süsteemide automatiseerimise tulemusena loodi andmebaas, mis võimaldab erinevatel organisatsioonidel nagu Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, notarid, liisingufirmad, automüügiportaalid ja teistel partneritel jagada omavahel juhtide ja sõidukitega seotud teavet, ning e-teenuse platvorm, mis annab kodanikele võimaluse registreerida sõidukeid, saada numbrimärke, vahetada sõiduki omanikku, taotleda, saada ja uuendada juhiluba ning teostada paljusid muid tehinguid 100% digitaalselt ilma, et peaks selleks külastama Maanteeameti teenindusbürood.

Eelised:

  • Projektiga automatiseeriti täielikult Eesti üks suurim andmebaas, mis sisaldab üle 110 miljoni kande ja milles on üle 2,3 miljoni digiteeritud dokumendi juhilubade, 1,2 miljoni juhi juriidilise teabe, 1,6 miljoni sõiduki andmete ja 7,9 miljoni tehnoülevaatuse kohta.
  • Tohutu hulga päringute ülimalt tõhus töötlemine – igas kuus vastab platvorm Eesti andmevahetuskihi X-tee kaudu enam kui 3 miljonile päringule. 2019. aastal logisid keskkonna 630 000 kasutajat ehk üle 50% Eesti elanikkonnast e-teenuse keskkonda sisse 1,5 miljonil korral ning Politsei- ja piirivalveamet tegi platvormi vahendusel üle 700 000 taustakontrolli päringu.

Sihtrühmad:

  • Maanteeameti asutused
  • Kohalikud omavalitsused, kellel on vajadus automatiseerida transpordivaldkonna protsesse
  • Transpordisektori ettevõtted

Loodud väärtus:

  • Paremini informeeritud kodanikud ja vähem liiklusrikkumisi
  • Inimlike vigade hulk tööprotsessides viidud miinimumini
  • Vähem vajadust külastada teenindusbürood ja lühemad järjekorrad
  • Teenindusbüroode ja töötajate arvu vähendamine
  • Halduskulude ja üldkulude kokkuhoid

Juhtumianalüüs:
Digirevolutsioon Maanteeametis: üle poole Eesti elanikkonnast suhtleb ametiga e-teeninduses. Loe edasi

Kontakt:
Lauri Esko
Divisjoni juht
Finestmedia AS
+372 655 8043
sales@finestmedia.ee
www.finestmedia.ee