ITS Estonia ajurünnak Maanteeameti projektile innovaatiliste ideede kogumiseks

Olete väga oodatud osalema ITS Estonia ajurünnakul, mille seekordseks eesmärgiks on Maanteeametile innovaatiliste maanteetranspordi valdkonna ideede kogumine. Nimelt plaanib Maanteeamet kevadel koostöös rahvusvaheliste partneritega taotleda Connecting Europe Facility-st (CEF) raha selleks, et Eestis TEN-T põhivõrgu alla jäävates piirkondades ellu viia innovaatilisi ITS valdkonna piloote.

Selleks, et piloodid oleks tõesti uuenduslikud, oleks aga vaja teie kõigi sisendit.

Mõned näidisteemad, mille raames innovaatilisi ideid koguma hakkame:

    • Kaubaveod: veokite ohutu parkimine maanteedel ja parkimisinfo teenused;
    • Liiklusohutuse tõstmine märgitud aladel ITS lahenduste abil;
    • Liiklusinfo kogumine, töötlemine ja edastamine selle vajajatele: kuidas kommunikeeritakse liiklusega seotud infot liiklejatele – kas vajadused on kaetud ning mis peaks olema parem;
    • Tallinna ringtee ökosüsteemi ja Tallinna linna liiklusjuhtimise võimalused;
    • Muud teemad.

Ajurünnakul osalemiseks palun registreeriga e-mailil: maarja.rannama@itl.ee hiljemalt 3. jaanuariks 2018.

Ajurünnakul osalemine on tasuta, kuid registreerumisel ning etteteatamata mitteilmumisel esitatakse teile arve summas 20 EUR+ KM.

Asukoht: Maanteeameti saal, Teelise 4 (endine Pärnu mnt 463a)
Sündmus algab: 09-01-2018 12:30 (GMT +02:00)
Sündmus lõpeb: 09-01-2018 15:30 (GMT +02:00)

Lisa kalendrisse 09-01-2018 12:30 09-01-2018 15:30 Europe/Tallinn ITS Estonia ajurünnak Maanteeameti projektile innovaatiliste ideede kogumiseks Olete väga oodatud osalema ITS Estonia ajurünnakul, mille seekordseks eesmärgiks on Maanteeametile innovaatiliste maanteetranspordi valdkonna ideede kogumine. Maanteeameti saal, Teelise 4 (endine Pärnu mnt 463a)