ITS Estonia

Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna eesmärgiks on suurendada transpordi- ja logistikasüsteemide efektiivsust, turvalisust ning jätkusuutlikkust läbi kaasaegsete IKT tehnoloogiate kasutuselevõtu. ITS Estonia on Eesti IKT Klastri poolt koordineeritav transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.

ITS Estonia on rahvusvahelise koostöövõrgustiku The Network of National ITS Associations ametlik liige.

ITS Estonia eesmärgid

  • Olla platvorm koostööks ning innovatsiooniks Eesti avaliku ning erasektori vahel transpordi ja logistika valdkonnas.
  • Koguda ning viia erinevate osapoolteni teadmisi innovaatiliste ITS lahenduste ning valdkonna arengusuundade osas rahvusvahelistes ITS võrgustikes.
  • Toetada Eesti ITS ettevõtete eksporti ning arengut.
  • Olla vedav jõud ITS valdkonna pilootprojektide algatamisel nii Eesti siseselt kui rahvusvaheliselt.

Uudised

ITS Estonia

ITS Estonia on Eesti IKT Klastri poolt koordineeritav nutika liikuvuse ja logistika koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.
ITS Estonia
ITS Estonia2 nädalat tagasi
ITS Estonial oli suur rõõm tervitada häid partnereid rahvusvahelisest koostöövõrgustikust CaaS Nordic ühisel seminaril Tallinnas. Kohtumise esimeses pooles anti ülevaade transpordi digitaliseerimisega seotud tegevustest ja algatustest Soomes, Eestis ning Leedus. Teises pooles keskendusime ajurünnakule, et välja töötada ideid uuteks rahvusvahelisteks koostööprojektideks logistika digitaliseerimise valdkonnas. Seminari tulemusena tekkis põnevaid ideid muuhulgas näiteks e-veoselehe, eFTI, rohelise logistika, andmekasutuse ning teistes teemades. Ootame elevusega järgmisi samme!
#nutikastransport #logistikadigitaliseerimine #paberivabalogistika #koostöö
ITS Estonia
ITS Estonia4 nädalat tagasi
ITL-i liikmete kohtumisel Eesti Taristuehituse Liidu (ESTEL) tegevjuhi Tarmo Trei ja Transpordiameti esindajate Anti Palmi ja Erko Puusaagiga anti ülevaade taristu ehitusprotsessi kaardistusest, et avada väljakutseid ehitusprotsesside efektiivsemaks muutmisel. Kohtumist modereerinud Maarja Rannama ootab kuni 6.05 kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema teemaga jätkamiseks.
ITS Estonia
ITS Estonia1 kuu tagasi
Kas teadsid, et kui transpordisektor oleks majandus, siis oleks ta USA ja Hiina järel maailmas kolmandal kohal kogumahuga 10 triljonit USD? Lähikümnenditel jagatakse see turg suures osas ümber, nii et võidavad eelkõige IKT vahendeid kasutavad ärimudelid - kuidas saaks Eesti sellest suurest võimalusest osa? Samas on see ka sektor, mille CO2 emissioonid siiani jõudsalt kasvavad - kuidas pöörata need langusesse? Need on vaid mõned küsimused, mida arutati neljapäeval toimunud ITS Estonia strateegiapäeval, kus liikmed panid paika võrgustiku pikaajalisi eesmärke. Kaasamõtlejaid, kellel tekkisid ühised seisukohad paljudes teemades, oli palju. Põnev!