ITS Estonia

Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna eesmärgiks on suurendada transpordi- ja logistikasüsteemide efektiivsust, turvalisust ning jätkusuutlikkust läbi kaasaegsete IKT tehnoloogiate kasutuselevõtu. ITS Estonia on Eesti IKT Klastri poolt koordineeritav transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.

ITS Estonia on rahvusvahelise koostöövõrgustiku The Network of National ITS Associations ametlik liige.

ITS Estonia eesmärgid

  • Olla platvorm koostööks ning innovatsiooniks Eesti avaliku ning erasektori vahel transpordi ja logistika valdkonnas.
  • Koguda ning viia erinevate osapoolteni teadmisi innovaatiliste ITS lahenduste ning valdkonna arengusuundade osas rahvusvahelistes ITS võrgustikes.
  • Toetada Eesti ITS ettevõtete eksporti ning arengut.
  • Olla vedav jõud ITS valdkonna pilootprojektide algatamisel nii Eesti siseselt kui rahvusvaheliselt.

Uudised

ITS Estonia

ITS Estonia on Eesti IKT Klastri poolt koordineeritav nutika liikuvuse ja logistika koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.
ITS Estonia
ITS Estonia1 nädal tagasi
Kogu maailm võitleb eristumise pärast. e-Eesti bränd pole mingi (siili)pilt või logo, vaid meie ühine lugu, mis avab uksi teisel tasemel kui mis tahes ettevõtete reklaamid, kirjutab ITL-i tegevjuht Postimehes. Meist räägitakse meie e-riigi loo sisukuse pärast. Aga koos tehnoloogia kiire arenguga vajab täiendamist ka meie lugu. Näiteks aastaid tagasi me ei rääkinud ka nutikast liikuvusest – täna on Eestis selles osas innovaatilisi lahendusi ning taas seome selle meie looga. Seda tähendabki e-Eesti brändi uuendamine. Oma tugevusest rääkimata jätmine või kehvasti rääkimine tähendab unustusse vajumist ja e-eelise kaotamist rahvusvahelisel turul.
ITS Estonia
ITS Estonia2 nädalat tagasi
Iga võrgustiku toimimise oluline alus on ka näost-näkku kohtumised. Samuti on aeg-ajalt vaja vaadata üle tegutsemisalused, anda hinnang seni tehtule ning teha uusi plaane. Just selline kohtumine enne töisema septembri algust toimuski – Eesti tublid IKT ettevõtted seadsid ühiselt koostöösihte tulevikuks ja mõtlesid, kuidas ITL-i välja arendatud koostöövõrgustikke IKT Klaster ja ITS Estonia veel tõhusamalt ära kasutada. #estonianictcluster #ITSestonia
ITS Estonia
ITS Estonia2 kuud tagasi
Otsime ITL-i toimekasse tegevmeeskonda nutika liikuvuse valdkonna vedajat, kelle peamisteks tööülesanneteks on koordineerida ITL-i nutika liikuvuse ning transpordi valdkonna tegevusi ja juhtida ITS Estonia võrgustikku.
Kandideerimistähtaeg 21. august 2023.
Lisainfo https://itl.ee/uudised/itl-i-toopakkumine-nutika-liikuvuse-valdkonna-juhile/