Üleminek paberivabale asjaajamisele Maanteeametis

Eesti Maanteeameti liiklusregistrisüsteem ARIS2 ja e-teenuse platvorm on automatiseerinud täielikult asutuse igapäevatoimingud ning tänu sellele toimub täna kõikvõimalike juhtimisõigust ja sõidukeid puudutavate tehingute, taotluste ja andmepäringute töötlemine sujuvalt ja digitaalselt.

Peamised funktsioonid:
Maanteeameti süsteemide automatiseerimise tulemusena loodi andmebaas, mis võimaldab erinevatel organisatsioonidel nagu Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, notarid, liisingufirmad, automüügiportaalid ja teistel partneritel jagada omavahel juhtide ja sõidukitega seotud teavet, ning e-teenuse platvorm, mis annab kodanikele võimaluse registreerida sõidukeid, saada numbrimärke, vahetada sõiduki omanikku, taotleda, saada ja uuendada juhiluba ning teostada paljusid muid tehinguid 100% digitaalselt ilma, et peaks selleks külastama Maanteeameti teenindusbürood.

Eelised:

  • Projektiga automatiseeriti täielikult Eesti üks suurim andmebaas, mis sisaldab üle 110 miljoni kande ja milles on üle 2,3 miljoni digiteeritud dokumendi juhilubade, 1,2 miljoni juhi juriidilise teabe, 1,6 miljoni sõiduki andmete ja 7,9 miljoni tehnoülevaatuse kohta.
  • Tohutu hulga päringute ülimalt tõhus töötlemine – igas kuus vastab platvorm Eesti andmevahetuskihi X-tee kaudu enam kui 3 miljonile päringule. 2019. aastal logisid keskkonna 630 000 kasutajat ehk üle 50% Eesti elanikkonnast e-teenuse keskkonda sisse 1,5 miljonil korral ning Politsei- ja piirivalveamet tegi platvormi vahendusel üle 700 000 taustakontrolli päringu.

Isejuhtivate sõidukite transpordilahendus

Auve Tech on Eesti ettevõte, mis tegeleb isejuhtivate sõidukite tootmise ning autonoomsete transpordilahenduste pakkumisega. Auve Techi pakutav täislahendus hõlmab nii transpordisüsteemide arendust, ülesseadmist, hooldust kui sõidukite opereerimist.

Auve on tänaseks välja arendanud maailma kõige kompaktsema ning kergesti integreeritava liiklusesse sobiva 4. taseme autonoomse väikebussi, mille opereerimine ei nõua lisainvesteeringuid taristusse. Iseauto nime kandev elektrisõiduk on loodud täitmaks nn viimase miili transpordivajadusi nii suletud kui ka segaliiklusega aladel.

Iseauto peamised omadused
Isejuhtiv väikebuss Iseauto on disainitud inimeste viimase miili transpordiks ettemääratud marsruudil. Iseauto on varustatud kolme LiDARi ning viie kaameraga, mis pakuvad 360-kraadist nähtavust, et arvestada ümbritseva liikluse ja teiste liiklejate käitumisega ning reageerida kohaselt. Lisaohutuse tagab seejuures turvaoperaator, kes sõidab bussis kaasa või juhib kontrollruumist korraga suuremat hulka busse.

Suure liikumistihedusega aladele mõeldud elektrisõiduki tippkiirus on 25 km/h. Iseautos on istekohti kokku kaheksale sõitjale ning see on võimeline ühe laadimisega sõitma kuni kaheksa tundi. Sõidukit saab sõitma seada näiteks ärilinnakutesse, lennujaamadesse, ülikoolilinnakutesse ja ka linnaäärsetesse elamurajoonidesse, kuhu linnaliinibussid ei jõua.

Eelised

  • Keskkonnasäästlik, tark ja turvaline alternatiiv nn viimase miili ühistranspordisüsteemi hõlbustamiseks.
  • Kompaktse ja kerge ehitusega väikebuss sobib ka kitsastele teedele.
  • Iseauto sobitub olemasolevasse taristusse ning targa transpordilahenduse kasutuselevõtt ei nõua lisainvesteeringuid teedevõrku.
  • Iseautod on teleopereeritavad distantsilt, mis tähendab, et turvaoperaator ei pea igas sõidukis eraldi kaasas sõitma.
  • Auve Tech on ainus ettevõte, kes suudab pakkuda isejuhtivate busside täisteenust alates sõidukite ehitusest kuni nende opereerimise ning teenindamiseni.

EyeVi – võimaldame tuleviku digitaliseerimise

EyeVi pakub lahendust infrastruktuuri halduse probleemile, tehes teedevõrguga seotud andmete kogumise võimalikult efektiivseks ja aidates sellega kaasa valdkonna digitaliseerimisele.

EyeVi kaardistussüsteem on auto katusele kinnitatav täislahendus, mis hõlmab endas 360° panoraamkaamerat ja laserskaneerimist täpsete andmete kogumiseks ning andmete järeltöötluse ja automaattuvastuste tarkvarasid.

EyeVi võimaldab isejuhtivate autode liikumist, digitaalset varahaldust, liikluskorraldust, digitaalseid kaksikud ja piiramatuid võimalusi.

Eelised
Kogemus: EyeVi meeskond koosneb GIS-spetsialistidest, kes on muuhulgas teinud Eesti Google Streetview’ kaardistamised. Meeskonna võtmeteadmised on EyeVi tehisintellekti ja tehnoloogia arendustegevustes hindamatud.

Kuluefektiivsus: EyeVi teenus on kümme korda täpsem ning pakub kümme korda rohkem lõppkasutuse lahendusi kui samal hinnatasemel konkurendid.

Sihtrühmad

  • Teeuuringute ja järelevalveasutused
  • Infrastruktuuri haldajad
  • (Maanteeametile ja kohalikele omavalitsustele) GIS/IT-lahendusi pakkuvad ettevõtted
  • Inseneri-, nõustamis- ja projekteerimisettevõtted

Kliendid: Traficom, GIAP, Lehmann, Ramboll, Autori, Phixel

EyeVi Technologies

EyeVi Technologies missioon on teede võrgustiku 3D kaardistamine teha kättesaadavamaks ja infrastruktuuri haldamine jätkusuutlikumaks.

Digitaalne Liikuvuse Juhtimise Platvorm

Mobility Management System – platvorm, mis võimaldab ühistranspordi korraldajatel ühendada fikseeritud liinivõrk nõudluspõhisega, võtta isesõitvad bussid kasutusele ühistranspordi loomuliku osana, kehtestada kindlad teeninduspiirkonnad, hinna- ja dotatsioonide reeglid ning liita ühtsesse süsteemi erinevad transpordi liigid, nutikad ühistranspordi peatused jne.

Pakume SaaS põhimõttel transpordi korraldamise ökosüsteemi, mis sisaldab:

  • Tarkvaraplatvormi erinevate transpordiliikide ühtsesse võrgustikku liitmiseks
  • Nutikad bussipeatused, mis kuvavad reaalajas infot ning võimaldavad reisijal sõidusoovist teada anda
  • Isejuhtivad bussid, tavaliinide etteveoks, spetsiaalsete marsruutide täitmiseks
  • Isejuhtivate busside kontrollkeskus, kaugjuhtimiseks ning rohkem kui ühe isesõitva bussi haldamiseks

Modern Mobility

Modern Mobility arendab personaliseeritud ja automatiseeritud ühistransporti ning pakub ettevõtetele lahendusi sõidukid omavahel ristkasutusse võtta ja omavaheliseks suhtluseks ühtsesse võrgustikku liita.

Modern Mobility arendab personaliseeritud ja automatiseeritud ühistransporti ning pakub ettevõtetele lahendusi sõidukid omavahel ristkasutusse võtta ja omavaheliseks suhtluseks ühtsesse võrgustikku liita.

Gofore

Gofore on rahvusvaheline digitaliseerimise ekspert. Meie tugevuseks on agiilne ja lean tarkvara arendus, mille tagajärjel jõuavad uued tehnoloogiad praktilisse kasutusse. See teeb meie kliendid edukaks! Meie klientideks on mitmeid tuntud (auto)tööstusettevõtteid, avaliku sektori astusi ning linnasid.

Gofore on rahvusvaheline digitaliseerimise ekspert. Meie tugevuseks on agiilne ja lean tarkvara arendus, mille tagajärjel jõuavad uued tehnoloogiad praktilisse kasutusse. See teeb meie kliendid edukaks! Meie klientideks on mitmeid tuntud (auto)tööstusettevõtteid, avaliku sektori astusi ning linnasid.

Teade!

Anname teada, et seoses eriolukorraga on ajurünnak „Tark bussipeatus Tallinnasse“ ja Lissaboni kongressi ühisvisiit tühistatud (kongressi ise veel tühistatud ei ole).

17.03.2020

Anname teada, et seoses eriolukorraga on ajurünnak „Tark bussipeatus Tallinnasse“ ja Lissaboni kongressi ühisvisiit tühistatud (kongressi ise veel tühistatud ei ole).

 

Läti intelligentse transpordi valdkonna visiit 4.-5. juunil

Olete oodatud osalema intelligentse transpordi valdkonna Läti visiidil, mis toimub 4.-5. juunil 2020. Visiidi eesmärgiks on uute koostöötegevuste algatamine ning kontaktide loomine Läti ning Rootsi intelligentse transpordi valdkonna võrgustikega.

Olete oodatud osalema intelligentse transpordi valdkonna Läti visiidil, mis toimub 4.-5. juunil 2020.

Visiidi eesmärgiks on uute koostöötegevuste algatamine ning kontaktide loomine Läti ning Rootsi intelligentse transpordi valdkonna võrgustikega.

Võrgustikuüritusel osalevad suure tõenäosusega lisaks ka Hupmobile projekti partnerid kolmandatest riikidest (sh Hamburgi linn, Turu linn, Aalto Ülikool).

Visiidi esmase programmiga saab tutvuda SIIN. Kõik soovid/ettepanekud täiendavate kohtumiste korraldamiseks kohapeal on samuti oodatud.

Riiga sõitmiseks planeerime Eesti delegatsioonile tellida ühise bussi.

Visiidil osalemise tasud on järgnevad:

  • ITS Estonia/IKT klastri partneritele – 60 EUR, lisandub käibemaks;
  • Mitteliikmetele – 120 EUR, lisandub käibemaks.

Osalemistasu sisaldab transpordi ning toitlustamisega seotud kulusid. Täiendavalt lisandub tasu majutuse eest (täpsustan mõne aja pärast).

ITS Estonia Tartu päev – 13.02

Päeva eesmärgiks on ülevaate saamine Tartu Ülikooli ning Tartu linna intelligentse transpordi ja logistika valdkonna tegemistest ning võimalike uute koostööprojektide algatamine.

Olete väga oodatud osalema ITS Estonia Tartu päeval, mis toimub 13. veebruaril 2020.

Päeva eesmärgiks on ülevaate saamine Tartu Ülikooli ning Tartu linna intelligentse transpordi ja logistika valdkonna tegemistest ning võimalike uute koostööprojektide algatamine.

Päeva esialgne programm:

8.15-10.45 Stardime ühise bussiga Tartusse

11.00-13.45 Koostööseminar Tartu Ülikooliga vastavatavas Delta majas. Ülikool on lubanud oma erinevates teaduskondades toimuvatest intelligentse transpordi ja logistikaga seotud teadussuundadest/projektidest ülevaate anda, millel järgneb arutelu koostöökohtade leidmiseks. Seminari täpne formaat sõltub osalejate arvust. Ürituse lõpetab ühine lõuna koos võrgustamisega.

13.45-14.00 Liigume Tartu Raekotta

14.00-16.00 Koostööseminar Tartu Linnavalitsusega, kus saame ülevaate kuidas on läinud Tartu nutikal rattaringlusel, andmepõhisel ühistranspordisüsteemil ning muudel põnevatel transpordialastel algatustel ning mis on Tartu linnal tulevikus plaanis.

16.00-18.30 Ühine bussisõit tagasi Tallinnasse

Finestmedia

Laialdane riiklike inforegistrite ja andmebaaside, mitmesuguste e- teeninduskeskkondade ja e-kaubanduse platvormide ümberkujundamise kogemus on tõestanud Finestmedia usaldusväärsust strateegilise digitaliseerimispartnerina paljude avaliku ja erasektori organisatsioonide silmis.

Laialdane riiklike inforegistrite ja andmebaaside, mitmesuguste e-teeninduskeskkondade ja e-kaubanduse platvormide ümberkujundamise kogemus on tõestanud Finestmedia usaldusväärsust strateegilise digitaliseerimispartnerina paljude avaliku ja erasektori organisatsioonide silmis.

Auve Tech

Auve Tech OÜ on noor ettevõte, mis on pühendunud autonoomsete süsteemide ja isejuhtivate sõidukite arendusele. Ettevõte visiooni iseloomustab paindlikkus, innovaatilisus ja kiire areng.

Auve Tech OÜ on noor ettevõte, mis  on pühendunud autonoomsete süsteemide ja isejuhtivate sõidukite arendusele. Ettevõte visiooni iseloomustab paindlikkus, innovaatilisus ja kiire areng.

ITS Estonia jõuluseminar Taavi Aasaga

Olete oodatud ITS Estonia traditsioonilisele jõuluseminarile 9. detsembril kell 15.15 – 19.00 Stuudios 2 (Vabriku 6).

Olete oodatud ITS Estonia traditsioonilisele jõuluseminarile 9. detsembril kell 15.15 – 19.00 Stuudios 2 (Vabriku 6).

Seekord on meiega sõbralikus ja avameelses vestlusringis aega veetma lubanud tulla Majandus- ja Taristuminister Taavi Aas.

Ürituse indikatiivne ajakava:
15.15-16.00 Kogunemine ning suupisted
16.00-18.00 Vestlusring Taavi Aasaga
18.00-19.00 Võrgustumine

Seminaril osalemiseks palun võtke ühendust hiljemalt 02.12 aadressil maarja.rannama@itl.ee. Kohtade arv on piiratud.

Üritusele on seekord oodatud ainult ITS Estonia ja IKT klastri ametlikud partnerid.

Seminari läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond “Eesti IKT Klaster” projekti raames.

Signaal

1973ndal aastal asutatud liikluskorraldusettevõte AS Signaal TM on Eesti üks suurimaid liikluskorraldusteenuseid pakkuvaid äriühinguid.
Ettevõtte tegevusvaldkonnad alates ajutisest liikluskorraldusest kuni keerukate fooriristmike ehituseni katavad ka nõudlikumate tee-ehitusprojektide vajadused.

1973ndal aastal asutatud liikluskorraldusettevõte AS Signaal TM on Eesti üks suurimaid liikluskorraldusteenuseid pakkuvaid äriühinguid. Ettevõtte tegevusvaldkonnad alates ajutisest liikluskorraldusest kuni keerukate fooriristmike ehituseni katavad ka nõudlikumate tee-ehitusprojektide vajadused.

ITS World Congress 2021 in Hamburg

The City of Hamburg, ERTICO – ITS Europe and the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure invite you to the 28th ITS World Congress from 11-15 October 2021.

The City of Hamburg, ERTICO – ITS Europe and the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure invite you to the 28th ITS World Congress from 11-15 October 2021. The congress is the most important international industry meeting in the field of Intelligent Transport Systems (ITS).

Experience the whole city in motion for five days in October 2021: 
Thought leaders, developers and decision-makers from the automotive, public transport, logistics, IT, mobility and telecommunications sectors will meet in one of Europe’s model regions to exchange mobility solutions for the future.

The congress is expecting 15 000 visitors and 400 exhibitors.

ITS World Congress is the largest event entirely dedicated to smart mobility and the digitalization of transport. The congress showcases ground-breaking products, projects and technologies – and presents possible applications to public and private transport and logistics.

More info can be found here:  its2021.hamburg.

KUTSE osaleda Põhjamaadega ühisel stendil ITS Maailmakongressil Los Angeleses, USA-s

Eesti intelligentse transpordi valdkonna ettevõtetel on suurepärane võimalus ITS Estonia võrgustiku alt välja tulla Põhjamaade ühisele stendile ITS Maailmakongressil Los Angeleses, USA-s – 4.-8. oktoobril 2020.

Eesti intelligentse transpordi valdkonna ettevõtetel on suurepärane võimalus ITS Estonia võrgustiku alt välja tulla Põhjamaade ühisele stendile ITS Maailmakongressil Los Angeleses, USA-s –  4.-8. oktoobril 2020.

Tegemist on intelligentse transpordi valdkonna aasta tippsündmusega maailmatasemel, kus 10 000 osalejat nii avalikust kui erasektorist kohal. See on hea võimalus põhjamaade väga tugevat mainet maailma ITS ringkondades ära kasutada ning välja paista.

stend Põhjamaade stendi esialgne kujundus (logode paiknemine on juhuslik).

Kutsume Teid stendile välja tulema, et suurendada Teie organisatsiooni nähtavust intelligentse transpordi valdkonnas.

Hetkel on Põhjamaadele reserveeritud 150 m2 suurune stend Premium alas. Stendi nr 1427 asukohaga saad tutvuda SIIN. Planeeritava stendi esmast kujundust video pealt on võimalik näha SIIT.

Lisaks ITS Estonia võrgustiku liikmetele on stendile välja tulemas ka ettevõtted ning avaliku sektori organisatsioonid Soomest, Norrast, Rootsist, Taanist ning Islandilt. Seega pakub stend suurepärast võimalust luua koostöökontakte ka nende riikide esindajatega.

Sõltuvalt osalejate arvust jääb osaluse suurus ühe ettevõtte kohta indikatiivselt 3500 – 4000 EUR vahele.

Eesti IKT klastri partneritel saame stendil osalemisest katta 50% projekti vahendistest ehk siis nende puhul jääks kulu ~2 000 EUR kanti.

ITS Estonia hommikuseminar Maanteeameti strateegilise planeerimise direktoriga

Olete oodatud ITS Estonia hommikuseminarile Maanteeameti hiljuti tööle asunud strateegilise planeerimise direktor Martin Lengiga, mis toimub 04.10.19 kell 9.30.

Olete oodatud ITS Estonia hommikuseminarile Maanteeameti hiljuti tööle asunud strateegilise planeerimise direktor Martin Lengiga.

Räägime hommikukohvi kõrvale aruteluringis sellest millised on suurimad muutused mida strateegiajuht ellu viia soovib ning millised on Maanteeameti tulevikuplaanid seoses transpordivaldkonna digitaliseerimise ja automatiseerumisega. Kindlasti käsitleme ka andmete avamise ning andmepõhise planeerimise teemat. Räägime suurematest muutustest nii reisijaveos, kaubaveos kui taristu planeerimisel.

Kohtumisele on oodatud ainult ITS Estonia ning IKT Klastri ametlikud partnerid.

Caas Nordic ja ITS Estonia collaboration seminar

You are invited to the ITS Estonia collaboration seminar with the delegation of international freight transport network CaaS Nordic.

You are invited to the ITS Estonia collaboration seminar with the delegation of international freight transport network CaaS Nordic. The network promotes Corridor as a Service expertise, data sharing and living lab activities in regional and international cooperation.

The mission of the non-profit association is to promote the emergence of an international logistics hub in the Baltic Sea region for freight transport between the East and the West. The partners of the network include road administrations, cities, entrepreneurship support organisations and private companies.

The main target of the seminar is to create ideas and initiate new cross-border collaboration projects in the Balti Sea region for intelligent freight transportation.

The main topics that will be discussed in the seminar are:

  • North Sea – Baltic Corridor transparency
  • Effective usage of IoT in logistics
  • Paperless Border Crossing and cooperation in between different stakeholders and public authorities

The deadline for registrations is 10 September 2019.

Contact:

Maarja Rannama
CEO
ITS Estonia
www.its-estonia.com
maarja.rannama@itl.ee
+372 5558 2672

Digital Transport Days Conference

European Commissioner for Transport Violeta Bulc, in cooperation with the Finnish Presidency of the Council of the European Union, has the pleasure to announce the Digital Transport Days 2019 that will be held this year from 7 to 9 October in Helsinki.

The European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), in cooperation with the Finnish Presidency of the Council of the European Union, have the pleasure to invite you to the Digital Transport Days Conference that will be held this year from 7 to 9 October in Helsinki.

Come to the Finlandia Hall conference centre in Helsinki and experience an event which will offer a European viewpoint to digital solutions for transport and mobility!

Significant progress has been made since the first Digital Transport Days we organised in 2017 and it is time to keep up to date with the latest developments in the field.

The main focus of the conference will be on enabling policies in the field of data sharing, automation, customer-oriented services and explore the potential for reducing our footprint on the planet.

Come and discuss your ideas with public officials, experts, industry and service providers, visit the exhibition and test new prototypes/apps!

Nutikas Ülekäigurada

Nutikas Ülekäigurada jälgib liiklust paralleelselt nii sõidu- kui kõnniteedel ning süsteemile on sisse ehitatud mitmed jalakäijate turvalisust tõstvad funktsioonid.

Nutikas Ülekäigurada Tartu its

Liiklusõnnetuste peamiseks põhjustajaks võib pidada liiklejate tehtud valesid otsuseid, mis on ajendatud puudulikust teabest liikluskeskkonna kohta. Oleme selle probleemi lahendamiseks välja töötanud nutika ülekäiguraja lahenduse.

Nutikas ülekäigurada jälgib liiklust korraga nii sõidu- kui kõnniteedel ning süsteemi on sisse ehitatud mitmed jalakäijate turvalisust suurendavad funktsioonid. Nutika ülekäiguraja peamine ülesanne on suurendada läheduses olevate liiklejate informeeritust ning hoiatada liiklejaid võimalike ohuolukordade tekke eest. Modulaarne süsteem kasutab liiklusohtlike olukordade tuvastamiseks tehisintellekti algoritme, mis on võimelised liiklejate liikumistrajektoore ennustama ja liiklejaid ennetavalt hoiatama. Nutika ülekäiguraja süsteem hoiatab autojuhte vilkuvate LED-tuledega postil. Lisaks kogub süsteem 24/7 liiklus- ning keskkonnaandmeid, mida saab kasutada linnakeskkonnast ülevaate saamiseks ning hilisemal linnaplaneerimisel.

Nutika ülekäiguraja seadmed toetavad sõiduki keskkonnaprotokolle (V2X – Vehicle to Everything), võimaldades automaatset ja kiiret suhtlust ühendatud ja autonoomsete sõidukitega.

Peamised funktsioonid ja omadused

  • Jalakäijate tuvastus
  • Sõidukijuhtide hoiatused
  • Potentsiaalsete õnnetusjuhtumite ärahoidmine
  • Päikeseenergial töötav lahendus

Aitoldyou lahendus logistikaettevõtetele

Aitoldyou lahendus on loodud logistikaettevõtete vajadusi silmas pidades. Aitoldyou võimaldab masinõppe algoritme kasutades, leida mustrid oma andmetes ja prognoosida tulevikku.

Andes Aitoldyoule oma viimase aasta tellimuste ja päringute andmed, annab Aitoldyou vastuseks Sinu järgmise soovitud ajavälba vedude nimekirja ning klientide käitumuslikud trendid. Ühtlasi võimaldab lahendus saata klientidele eeltäidetud pakkumusi, mis lähtuvalt iga kliendi personaalsest ajaloost ja on seega iga kord erinevad ja personaliseeritud.

Aitoldyou

Aitoldyou kasutab AI võimalusi selleks, et ennustada tulevikku. Aitoldyou leiab klientide andmetes mustrid ja teab täpselt, millal su klient tahab järgmise saadetise teele panna. Seda teades, saadab ta kliendile eeltäidetud tellimuse ja kliendil jääb ainult kinnitada tellimus või muuta kaubakoguseid. Lisaks näeb süsteemis kliendi tulevikutrendi ning on võimlaik tuvastada “ära kukkuvaid kliente”, kellega personaalselt tegeleda.

Aitoldyou kasutab AI võimalusi selleks, et ennustada tulevikku. Aitoldyou leiab klientide andmetes mustrid ja teab täpselt, millal su klient tahab järgmise saadetise teele panna. Seda teades, saadab ta kliendile eeltäidetud tellimuse ja kliendil jääb ainult kinnitada tellimus või muuta kaubakoguseid.

ITS Estonia raudteeülesõidukohtade ümarlaud

Olete oodatud osalema ITS Estonia raudteeülesõidukohtade ümarlaual, mis toimub 19.02 kell 9.30-14.00.

Olete oodatud osalema ITS Estonia raudteeülesõidukohtade ümarlaual, mis toimub 19.02 kell 9.30-14.00 Tallinnas (koht on täpsustamisel).

Ümarlaua eesmärgiks on üheskoos võimaluste leidmine, kuidas raudtee-maantee ülesõidukohti saaks intelligentse transpordi lahenduste abil turvalisemaks muuta.

Planeeritav päevakava on järgnev:

09.30-10.00 – Kogunemine ja registreerimine
10.00-10.10 – Avasõnad ning tutvustusring
10.10-10.40 – Raudtee ülesõitude olemi ülevaade (sh kuidas täna raudtee ülesõidukohad töötavad funktsionaalselt) ning kiire võrdlus teiste riikidega- Heigo Saare, Tehnilise Järelvalve Amet
10.40-10.55
– Millised on hetke arenguplaanid Eestis?- Erik Laidvee või Tarvi Viisalu, Eesti Raudtee
10.55-11.15
– Raudtee ülesõidukohtade kiire õnnetuste seisu ülevaade versus muud riigid, peamine põhjus- Villu Vane, Maanteeamet (kinnitamisel)
11.15-11.30
– Kohvipaus
11.30-14.00 – Ajurünnak:  Osalejate pakutud uued lahendused – disainida ühiselt täiuslik lahendus autodele ja jalakäijatele.
Mis kõik võiks maksta ja kas kasutame ohutuse jaoks mõeldud EL raha (CEF)?

Päeva  modereerib: Dago Antov, TalTech, ITS Estonia

ITS Estonia transpordi planeerimise ja infrastruktuuri töögrupi esimene kohtumine

18.01 kell 10-11.30 toimub ITS Estonia transpordi planeerimise ja infrastruktuuri töögrupi esimene kohtumine.

18.01 kell 10-11.30 toimub ITS Estonia transpordi planeerimise ja infrastruktuuri töögrupi esimene kohtumine.

Töögrupi peamiseks eesmärgiks on ühisprojektide algatamine ning (seadus)keskkonnast tulenevate takistuste kõrvaldamine transpordi infrastruktuuri ja planeerimise teemal.

Töögrupi esimese kohtumise indikatiivne päevakava:

  • Ülevaade transpordi infrastruktuuri ja planeerimise valdkonna võimalikest ühisteemadest
  • Konkreetsemate töögrupi fookusteemade määratlemine
  • Töögrupi edasise tegevuskava määratlemine

Töögruppi juhib Viljar Nurme (IB Foor).

ITS Estonia ja Tallinna Transpordiameti koostööseminar

Olete väga oodatud ITS Estonia ja Tallinna Transpordiameti koostööseminarile, mis toimub 17. jaanuaril kell 14-16.30.

Olete väga oodatud ITS Estonia ja Tallinna Transpordiameti koostööseminarile, mille eesmärgiks on transpordiameti erinevatest valdkondadest, nende väljakutsest ja tulevikuplaanidest ülevaate andmine ning innovatsioonivõimaluste leidmine koostöös ITS Estonia koostöövõrgustikuga.

Ürituse indikatiivne programm:

Avasõnad

Ülevaade Tallinna transpordi infosüsteemidest ning tulevikuplaanidest nendega seoses – Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja

Ülevaade järgnevate valdkondade peamistest väljakutsetest ning arenguplaanidest – Transpordiameti üksuste juhid

  • Ühistransport ja liikuvus
  • Parkimine
  • Liikluskorraldus

Küsimused/vastused ning arutelu

Võrgustumine ning suupisted

Intelligentse transpordi innovatsioonipilootide workshop

Olete oodatud osalema FinEst Smart Mobility projekti raames toimuvale innovatsioonipilootide ning – hangete workshopile, mis toimub 17. jaanuaril kell 10-14.

Olete oodatud osalema FinEst Smart Mobility projekti raames toimuvale innovatsioonipilootide ning – hangete workshopile, kus räägitakse detailselt ning praktiliselt nende läbiviimisest.

Töötoas vastatakse küsimusele – kuidas hankida avalikus sektoris lahendusi probleemile, mitte konkreetseid tooteid?

Oma praktilisi kogemusi tulevad jagama Helsingi linna esindajad. Eriti oodatud on osalema avaliku sektori esindajad.

Üritus on inglisekeelne ning kõigile osapooltele TASUTA.

Detailse päevakava koos registreerimislingiga leiate SIIT.

ITS Estonia kaubavedude töögrupi esimene kohtumine

Hea meel on teatada, et ITS Estonia kaubavedude töögrupi esimene kohtumine toimub 9. jaanuaril kell 13-15.

Hea meel on teatada, et ITS Estonia kaubavedude töögrupi esimene kohtumine toimub 9. jaanuaril kell 13-15.

Töögrupi peamiseks eesmärgiks on ühisprojektide algatamine ning (seadus)keskkonnast tulenevate takistuste kõrvaldamine intelligentsete kaubavedude teemal.

Töögrupi esimese kohtumise indikatiivne päevakava:

  • Ülevaade kaubavedude valdkonna võimalikest ühisteemadest
   (nt digitaalne veotee, VELUB, jne)
  • Konkreetsemate töögrupi fookusteemade määratlemine
  • Töögrupi edasise tegevuskava määratlemine

Töögruppi juhib Jaanus Truu (Ecofleet Eesti).

Töögrupis osalema on oodatud ITS Estonia ametlikud partnerid.

ITS Estonia jõuluseminar Kadri Simsoniga

Olete oodatud ITS Estonia traditsioonilisele jõuluseminarile 5. detsembril kell 12.30-16.30 Worklandis.

Olete oodatud ITS Estonia traditsioonilisele jõuluseminarile 5. detsembril kell 12.30-16.30 Worklandis (Pärnu mnt 12, II korrus), kus naudime koos intelligentse transpordi teemalist arutelu, suupisteid ning veini.

Seekord on meiega sõbralikus ja avameelses vestlusringis aega veetma lubanud tulla Majandus- ja Taristuminister Kadri Simson. Ministriga vestlust juhib Andres Osula meie enda võrgustiku ettevõttest TurnIT.

Ürituse indikatiivne ajakava:

12.30-13.00 Kogunemine ning suupisted
13.00-15.00 Vestlusring Kadri Simsoniga
15.00-16.30 Võrgustumine, joogid ning suupisted.

Pärast seminari lõppu on soovijad oodatud vestlust jätkama kohvikus Wabadus.

Kehtna Kutsehariduskeskus

Kehtna Kutsehariduskeskus on haridus-ja teadusministeerumi hallatav kutseõppeasutus, kus on võimalik ametit omandada neljas valdkonnas: info-ja kommunikatsioonitehnoloogia, ehitus, toitlustus ja tehnika. Kool pakub ainukesena Eestis võimalust spetsialiseeruda kutsehariduse tasemel liikurmasinatehnikuks ning õppida keskhariduse baasil maamõõtmist.

Kehtna Kutsehariduskeskus on haridus- ja teadusministeerumi hallatav kutseõppeasutus, kus on võimalik ametit omandada neljas valdkonnas: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, ehitus, toitlustus ja tehnika.

Bussipilv

Bussipilv on mõeldud ühistranspordi vajaduste lahendamiseks maapiirkondades, kus turg ei toimi või ei ole piisavalt reguleeritud. Bussipilv on nutika ühistranspordi platvorm, mis ühendab elanikud, autojuhid ja kohalikud omavalitsused.

Hõreda asustusega piirkondade probleem on, et ilma autota inimesed ei pääse liikuma, kuna ühistransport käib liiga harva. Bussipilv annab kohalikule omavalitsusele võimaluse korraldada maal ühistransport säästlikumalt ja mugavamalt, pidades eelkõige silmas nõrgemaid ühiskonnagruppe nagu eakad, lapsed, puudega inimesed ja töötud, kellel on vaja jõuda kodust eemale arsti juurde, trenni, linna, kuhu iganes. Bussipilvel on sotsiaalne mõõde – kohaliku omavalitsuse kaasamise kaudu kohtades, kus ühistransport ei toimi, on teenus lõpptarbijale bussipileti hinna eest, kohalikud autojuhid saavad lisatööd, sõidujagamisega reostatakse vähem loodust ning lisaks on võimalik võtta kasutusele muidu mitte kogu aeg kasutuses olevad omavalitsuste sõidukid.

Maailma tiheasusutusega piirkondades on murekohaks registreerimata ja reguleerimata sõidupakkujad. Bussipilve võimalik kasutada juba niikuinii liikuvate poolillegaalse bussiteenuse reguleerimiseks, reisijatele bussigraafikute teadaandmiseks, mobiilraha või muude digitsaalsete vahenditega bussipileti ostmiseks, ühenduslüli loomiseks kohaliku omavalitsusega. Süsteemil on liides ka maksude ülekandmiseks kohalikule omavalitsusele, kui riik sellist võimalust toetab.

FiscalAdmin

FiscalAdmin on eRiigi lahendusi pakkuv digitaalse tehnoloogia firma. Meie ühistranspordi kui jagamisteenuse platvorm on mõeldud transpordivajaduste lahendamiseks maapiirkondades, kus turg ei toimi või ei ole reguleeritud.

FiscalAdmin on eRiigi lahendusi pakkuv digitaalse tehnoloogia firma. Meie ühistranspordi kui jagamisteenuse platvorm on mõeldud transpordivajaduste lahendamiseks maapiirkondades, kus turg ei toimi või ei ole reguleeritud.

Tulevikku vaatav ühistranspordi piletisüsteem

ridango lahendus

Ridango on kiirelt kasvav juhtiv tehnoloogia ettevõte kontopõhise transpordi piletisüsteemi, kontaktivabade maksete ja reaalaja infosüsteemide valdkonnas. Läbi meie tulevikutehnoloogial põhineva piletisüsteemi teeme elu linnades lihtsamaks ja mugavamaks pakkudes kiiret piletiostmise võimalust reisijatele ja efektiivset “võtmed kätte” piletitulu kogumise lahendust omavalitsustele ning transpordiettevõtetele.

2030-ndaks aastaks arvatakse üle 60% maailma elanikest elavat linnades. Kiire linnastumine ja inimeste kasvav mobiilsus nõuavad uudseid ja loovaid lahendusi.

Ridango töötas välja innovaatilise pangakaardi maksete süsteemi ühistranspordis, mis võimaldab tasuda sõidupileti eest kontaktivaba pangakaardiga viibates. 2018. aastal jõuavad viipemaksed kõikidesse Tallinna trammidesse, bussidesse ja trollidesse. Lihtne viibe pangakaardiga validaatori juures teeb piletisoetamise kiireks ja mugavaks.

ITS World Congress 2019

It is my honour to invite you to join the 26th Intelligent Transport Systems (ITS) World Congress from 21 to 25 October 2019 at Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre.

It is my honour to invite you to join the 26th Intelligent Transport Systems (ITS) World Congress from 21 to 25 October 2019 at Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre.

The Land Transport Authority of Singapore (LTA) and ITS Singapore are delighted to be co-hosting the World Congress in Southeast Asia for the first time.

Singapore’s strategic location between the East and West has earned her the reputation of a top Asia-Pacific destination for business events, supported by world-class conference and event facilities. This will attract strong interest and active participation from the region, and open doors to fast-growing markets such as China, India and Southeast Asia.

The 2019 Congress theme of “Smart Mobility, Empowering Cities” reflects Singapore’s commitment to create the most liveable smart city in support of a higher quality of life and an ever-connected community. With a comprehensive format of plenary and interactive sessions, as well as a dynamic exhibition with technical demonstrations and tours, the World Congress 2019 will be an opportunity for our sponsors and partners to network, discuss and share ground-breaking transport technology, and forge mutually beneficial partnerships to further unleash the power of ITS.

Conference in numbers:

10,000+ Participants | 300+ Exhibitors | 20+ Technical Tours and Demonstrations.

The ITS European Congress 2019

The ITS European Congress, the largest event entirely dedicated to smart mobility and digitalisation of transport is organised by ERTICO – ITS Europe.

The ITS European Congress, the largest event entirely dedicated to smart mobility and digitalisation of transport is organised by ERTICO – ITS Europe.

Partners work closely with the European Commission and the host city to deliver an outstanding event built around three pillars:

  • International Programme sessions and presentations with top speakers from the industry
  • Demonstrations of the current transport technologies developed and deployed throughout the world
  • Exhibition of cutting-edge companies

These events are a strategic opportunity for the transport industry to come together and show the latest innovations, with a slightly different focus for each year. The Congresses display the host city’s latest achievements in the field of intelligent mobility services, supporting the hosts in increasing the awareness of the importance of new solutions and investments in the host region and country.

During the Congress, ERTICO Partners, sponsors and exhibitors have the opportunity to arrange more focused events before, during and after the Congress, as well as having access to meeting rooms, lounge areas and hospitality rooms.

Tartu

Tartu on suuruselt teine linn Eestis, mille elanike arv on ~100 000 ning pindala 153 km2. . Tartu asub 185 km Tallinnast lõunas ning on Lõuna-Eesti keskuseks. Linn on küll ligi 1000 aastat vana, kuid hingelt on see noor ning uutele ideedele avatud.

Tartu on suuruselt teine linn Eestis, mille elanike arv on ~100 000 ning pindala 153 km2. . Tartu asub 185 km Tallinnast lõunas ning on Lõuna-Eesti keskuseks. Linn on küll ligi 1000 aastat vana, kuid hingelt on see noor ning uutele ideedele avatud.

Tallinn

Tallinn on Põhja-Eesti rannikul Tallinna lahe ääres asuv Eesti Vabariigi pealinn ja Harju maakonna halduskeskus. See on suurim Eesti linn, mis asub 159 km2 maa-alal ning mille elanike arv on ~450 000. Tallinnas on väga hästi arenenud infotehnoloogia sektor ning seda on nimetatud Läänemere Silicon Valley’ks.

Tallinn on Põhja-Eesti rannikul Tallinna lahe ääres asuv Eesti Vabariigi pealinn ja Harju maakonna halduskeskus. See on suurim Eesti linn, mis asub 159 km2 maa-alal ning mille elanike arv on ~450 000. Tallinnas on väga hästi arenenud infotehnoloogia sektor ning seda on nimetatud Läänemere Silicon Valley’ks.

Datel

Datel on tarkvaraettevõte, kellel on pikaajaline kogemus erinevate kaardirakenduste loomisel, ruumiandmete analüüsil ja visualiseerimisel, samuti erinevate valdkondade järelevalvesüsteemide arenduses nii Eestis kui ka mujal maailmas. Satelliidi andmetel baseeruvate süsteemide loomisel teeme arenduskoostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga ning ülikoolidega mitmel kontinendil.

Datel on tarkvaraettevõte, kellel on pikaajaline kogemus erinevate kaardirakenduste loomisel, ruumiandmete analüüsil ja visualiseerimisel, samuti erinevate valdkondade järelevalvesüsteemide arenduses nii Eestis kui ka mujal maailmas. Ettevõte teeb arenduskoostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga ning ülikoolidega mitmel kontinendil.

Bercman Technologies

Bercman Technologies arendab innovaatilise infrastuktuuri riist- ja tarkvara targa linna ning nutika tee lahendustele. Meie innovaatilised tooted ning lahendused on valmis tulevikuks.

Bercman Technologies arendab innovaatilise infrastuktuuri riist- ja tarkvara targa linna ning nutika tee lahendustele. Meie innovaatilised tooted ning lahendused on valmis tulevikuks.

Satelliidiandmetel infrastruktuuri seireteenus SILLE

Aitab jälgida kriitiliste infrastruktuuriobjektide (näiteks veepuhastusrajatised, teed, tehnovõrgud, sillad ja raudteed) stabiilsust.

  • E-teenus, mis võimaldab lihtsal viisil jälgida infrastruktuuriobjektide kerkimist või langemist
  • Usaldusväärne meetod, tulemused on korratavad
  • Ajalooline analüüs, võimalus ajas tagasi vaadata – 2014. aasta andmed.
  • Mõõtmistäpsus võrreldav geodeetiliste mõõtmistega.
  • Trendianalüüs kogu regioonist, mitte ainult üksikust objektist

Kliendid:
Meie klientide hulka kuuluvad suured eraettevõtted, avaliku sektori ettevõtted ja valitsusasutused erinevatest ärisektoritest: kaitsestruktuurid, haridus- ja teadusasutused, inseneri- ja tootmisettevõtted; ning paljud teised, sealhulgas Euroopa Kosmoseagentuur, USA FEMA, USA Valge Maja, Eastman Chemical, Schnabel Engineering, Eesti Maa-amet, Eesti Maanteeamet, Eesti Keskkonnaministeerium, Tallinna linn.

Väärtus:

  • Vähem CO2 jäätmeid, puhtam õhk. Kaugseirel põhinev süsteem vähendab olulisel määral „tühisõite“ objektidele ja sellega seonduvalt vähendab CO2 emissiooni. Näiteks juhul kui ühe infrastruktuuriobjekti juurde edasi-tagasi sõidu puhul kulub sõidukil bensiini  40 l,   paiskab see õhku u 96 kg
  • Kulude kokkuhoid.

Referentsid:
Valitsusorganisatsioonid
kasutavad Sille varajase hoiatuse süsteemi sildade deformatsioonide jälgimiseks ja avastamiseks ning aitavad eelarved suunata kõige kriitilisemate objektide seireks.

Linnavalitsused kasutavad satelliidipõhist seiret, et avastada hoonete deformatsioone, ohualasid ja seada prioriteete remondi- ja ehitustöödele.

Inseneriettevõtted seiravad  Sille abil muldkehade stabiilsust, et leida suurte veevoolude ajal puruneda võivaid kohti ning neid eelnevalt tugevdada.

Energiakorporatsioon jälgib Sille abil Euroopa ühe suurima hüdroelektrijaama tammi stabiilsust. Energiaettevõtted kasutavad Sillet, et regulaarselt jälgida ja hinnata maa-aluste kaevanduste tagajärjel tekkivaid maapinna deformatsioone,  eesmärgiga tagada ohutus.

Kaevandus- ja metallurgiasektori ettevõte jälgib Sille abil tammide stabiilsust, et  leida tammid, mis vajavad remonti või sulgemist. Sille aitab seirata ka kaevanduste nõlvade stabiilsust, et kindlustada ebastabiilseid nõlvu ja tagada töötajate ohutus.

Kinnisvaraettevõte jälgib hoone deformatsiooni ja vajumist kogu ehitise elutsükli jooksul (enne ehitust, ehituse ajal ja pärast ehitamist).

Keemiatehas kasutab Sillet  ühe oma tehase stabiilsuse jälgimiseks, et leida varjatud deformatsioone, mis võivad kahjustada torujuhtmete ühendusi ja ohustada hoone struktuurilist stabiilsust.

Turnit

Turnit OÜ on juhtiv reisijateveo piletimüügisüsteemide pakkuja. Meie loodud kaugliikluse piletimüügiplatvormis Turnit Ride tehakse enam kui kaheksa miljonit istekoha reserveerimist aastas ning ettevõtte teenuseid kasutavad transpordifirmad üle maailma. Platvorm on suunatud transporditeenuse pakkujatele, kes vajavad täpset logistikajuhtimist, dünaamilist hinnastamist ning igakülgset valmisolekut turu muutustele.

Turnit OÜ on juhtiv reisijateveo piletimüügisüsteemide pakkuja. Platvorm on suunatud transporditeenuse pakkujatele, kes vajavad täpset logistikajuhtimist, dünaamilist hinnastamist ning igakülgset valmisolekut turu muutustele.

Telia

Telia on uue generatsiooni IT- ja telekomiettevõte, kelle eesmärk on pakkuda klientidele turu parimat väärtust ning arendada infoühiskonda. Telia pakub oma klientidele laia valikut mobiili-, TV-, interneti- ja IT-lahendusi, samuti väärtuslikke sisuteenuseid nii era- kui äriklientidele. Telia missioon on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik elamiseks ja töötamiseks.

Telia on uue generatsiooni IT- ja telekomiettevõte, kelle eesmärk on pakkuda klientidele turu parimat väärtust ning arendada infoühiskonda. Telia pakub oma klientidele laia valikut mobiili-, TV-, interneti- ja IT-lahendusi, samuti väärtuslikke sisuteenuseid nii era- kui äriklientidele.

Logistika suvekool

Augusti lõpus toimub Tallinnas logistika suvekool ohutust liiklemisest nii maal, rööbastel, õhus kui ka vees kas liikumisvahenditega või ilma.

Logistika suvekooli fookuseks on liiklusohutus

Augusti lõpus toimub Tallinnas logistika suvekool ohutust liiklemisest nii maal, rööbastel, õhus kui ka vees kas liikumisvahenditega või ilma.

Tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professori Dago Antovi sõnul keskenduvad nad sel aastal väga aktuaalseks kujunenud teemale – kuidas ohutult liigelda? „Kuid tavapärasest laiemalt tahame lisaks teeohutusele puudutada ka raudtee-, lennu- ja veeohutust, päästetemaatikat ja muidugi ka võimalusi tuleviku innovatiivsete lahenduste kaudu ohutust oluliselt parandada,“ kinnitab Antov.

Lugupeetud ITL või ITS-i liige, kutsume Sind osalema ja aktiivselt kaasa rääkima!

23.-24. augustil toimuva suvekooli fookus on neljal valdkonnal:

  • raudtee-, mere- ja lennundusohutus;
  • pääste- ja kiirabi mured ning probleemid liiklusohutuse tagamisel;
  • liiklusohutus Eesti maanteedel ja linnatänavatel;
  • kas ja kuidas tuleviku IT lahendused suudavad muuta liikluse ohutuks?

Suvekoolis peavad ettekandeid tippteadlased ja -spetsialistid, näiteks Maanteeameti peadirektor Priit Sauk, Nordica piloot ja tehnikakõrgkooli lektor Rauno Raju ning tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professor Dago Antov. Vaata kõiki esinejaid siit.

Seminar “Rail Baltica as Innovation Platform”

Save the date Thursday, 11th of October for a seminar “Rail Baltica as Innovation Platform”, which will be held in Tallinn.

Save the date Thursday 11th of October for a seminar “Rail Baltica as Innovation Platform”, which will be held in Tallinn.

The main objective of the event is to give an update on the Rail Baltica Global Project, the latest trends in the railway and transportation sector followed by round-table discussions – what should be done in order to make Rail Baltica a platform for innovation and new business models.

Moderator: Enn Saar

Registration fee 40 EUR + VAT per person
A 50% discount applies for ITS Estonia/ITL/Tehnopol and Rail Baltica Business Network Estonia members (ask the discount code from Your contact person)

In order to participate in the event please register HERE no later than on the 4th of October 2018, as the number of participants will be limited.

The organizers of the event are:
Rail Baltica Business Network Estonia, RB Rail AS, Estonian Association of Information Technology and Telecommunications, ITS Estonia Network

Partners: Rail Baltic Estonia, Tallinn Science Park Tehnopol

*The organisers reserve the right to do changes in the programme and the list of speakers

Smart City for the Citizens 2018: Urban Mobility

We are glad to announce that the next smart city conference Smart City for the Citizens 2018: Urban Mobility will take place on May 31, 2018 in Estonian National Museum, Tartu.

We are glad to announce that the next smart city conference Smart City for the Citizens 2018: Urban Mobility will take place on May 31, 2018 in Estonian National Museum, Tartu.

This year’s program will mostly focus on urban mobility: how to use data for planning public transport in the cities, which are the best intelligent transport system practices in the world, how to engage citizens in urban planning and inform them about temporary changes etc.

Program and registration on our web page: www.smartcitylab.eu/conference2018

Koostööseminar “Nutikas liikuvus – kes on kes?”

ITS Estonia, Tehnopol, Targa Linna Klaster ning Eesti IKT Klaster on kokku kutsunud nii idufirmad, suured kui ka väiksemad ettevõtted, kes tutvustavad oma transpordi ja liikuvusega seotud lahendusi koostööseminaril “Nutikas liikuvus – kes on kes?”. Olete oodatud osalema 12. aprillil kell 13.30-18.00 Tehnopoli UK Lounge’s.

Kas teadsid, et Eestis tegutseb ettevõte, kellel on lahendus, mis oskab kaardil kuvada, millisel kellaajal ning millises suurlinna piirkonnas kulgevad tavaliselt 30-40-aastased inimesed, kelle huviks on muuhulgas bodypiercing? Või et jalgratastele suunatud asjade interneti lahenduste globaalne liider on Eestist? Ei teadnud?

Just selleks on transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik ITS Estonia, Tehnopol, Targa Linna Klaster ning Eesti IKT Klaster kokku kutsunud nii idufirmad, suured kui ka väiksemad ettevõtted, kes tutvustavad oma transpordi ja liikuvusega seotud lahendusi koostööseminaril “Nutikas liikuvus – kes on kes?”.

Oma liikuvuse valdkonna tegemistest räägivad teiste seas Berkman Technologies, HopKid, Inlimit, CoModule, Maas Global,  Thinnect, Positium, ELMO Rent, Reach-U, Ecofleet Eesti  ning paljud teised.

Koostööseminari lõpetab vabas vormis võrgustumine suupistelaua ääres.

Seminar: ” ISEJUHTIVAD SÕIDUKID JA TRANSPORDI DIGITALISEERUMINE”

Riigikantselei, ITS Estonia ja isejuhtivate sõidukite ekspertrühm kutsuvad Teid osalema Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud seminarile, mis toimub 15.02.2018 kell 9:00-16:30 Erinevate Tubade Klubis.

Riigikantselei, ITS Estonia ja isejuhtivate sõidukite ekspertrühm kutsuvad Teid osalema Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud seminarile:

“ISEJUHTIVAD SÕIDUKID JA TRANSPORDI DIGITALISEERUMINE”

Kutsume kokku kõik valdkonna osapooled selleks, et tulla välja hulga ettepanekutega, mille eesmärk on luua Eestisse parim keskkond liikuvusteenuste arendamiseks. Seminari eesmärk on neid ettepanekuid tutvustada ja arutleda selle üle kuidas koos edasi liikuda. Ettepanekud põhinevad isejuhtivate ekspertrühma lõppraportil.

Seminar toimub 15. veebruaril 2018, kell 9:00-16:30 Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60-A1-65 Tallinn).

Rohkem infot seminari kohta leiate seminari päevakavast.

Seminar on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 8. veebruariks 2018 siin.

ITS Estonia ajurünnak Maanteeameti projektile innovaatiliste ideede kogumiseks

Olete väga oodatud osalema ITS Estonia ajurünnakul, mille seekordseks eesmärgiks on Maanteeametile innovaatiliste maanteetranspordi valdkonna ideede kogumine.

Olete väga oodatud osalema ITS Estonia ajurünnakul, mille seekordseks eesmärgiks on Maanteeametile innovaatiliste maanteetranspordi valdkonna ideede kogumine. Nimelt plaanib Maanteeamet kevadel koostöös rahvusvaheliste partneritega taotleda Connecting Europe Facility-st (CEF) raha selleks, et Eestis TEN-T põhivõrgu alla jäävates piirkondades ellu viia innovaatilisi ITS valdkonna piloote.

Selleks, et piloodid oleks tõesti uuenduslikud, oleks aga vaja teie kõigi sisendit.

Mõned näidisteemad, mille raames innovaatilisi ideid koguma hakkame:

  • Kaubaveod: veokite ohutu parkimine maanteedel ja parkimisinfo teenused;
  • Liiklusohutuse tõstmine märgitud aladel ITS lahenduste abil;
  • Liiklusinfo kogumine, töötlemine ja edastamine selle vajajatele: kuidas kommunikeeritakse liiklusega seotud infot liiklejatele – kas vajadused on kaetud ning mis peaks olema parem;
  • Tallinna ringtee ökosüsteemi ja Tallinna linna liiklusjuhtimise võimalused;
  • Muud teemad.

ITS Estonia jõuluseminar Henrik Hololeiga

Olete väga oodatud ITS Estonia jõuluseminarile, mis toimub 20.12 kell 14.00-18.00 Tallinna Lennujaamas.

Olete väga oodatud ITS Estonia jõuluseminarile, mis toimub 20.12 kell 14.00-18.00 Tallinna Lennujaamas.

Ürituse peaesinejaks on Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei. Vabamas vestlusringis arutame temaga, millised on Eesti võimalused ning eelised transpordi valdkonna digitaliseerimisel. Peale seda teeb meile kohapeal tuuri Tallinna Lennujaama IT direktor Kristjan Raid. Õhtu lõppeb suupistete ning võrgustumisega.

Ürituse detailsem programm:

14.00-14.15 Kogunemine ja tervitussõnad

14.15-14.35 ITS Estonia tegemistest väike ülevaade

14.35 – 15.45  Vestlusring Henrik Hololeiga teemal “Eesti võimalused ning eelised transpordi valdkonna digitaliseerimisel“

15.45-16.00 Kohvipaus

16.00-17.00 Lennujaama tuur, mille viib läbi Tallinna Lennujaama IT direktor Kristjan Raid

17.00-18.00 Suupisted/joogid ning võrgustumine

Ürituse toimumiskoht: Tallinna Lennujaam, Zeppelini seminariruum
Kohal palume olla täpselt.

Slush Y Mobility

Kutsume teid osalema Slushi kõrvalüritusel Slush Y Mobility, mis toimub 1. detsembril Helsinkis.

Kutsume teid osalema Slushi kõrvalüritusel Slush Y Mobility, kus keskendutakse tuleviku transpordile.

Ametlik üritus toimub 1. detsembril Helsinkis.

Ürituse peaesinejad:

  • Jan Brecht, CIO at Daimler AG,
  • Zhang Yanqi, COO at Ofo,
  • Sampo Hietanen, CEO at MaaS Global,
  • Lucy Yu, Director of Public Policy at Five Ai
   Lisaks  veel mitmeid teisi.

ÜRITUS ON TASUTA, kuid kohtade arv on piiratud.

Rohkem infot ja registreerumine SIIN.

Ridango est

Ridango AS on kiirelt kasvav tehnoloogia ettevõte ühistranspordi piletisüsteemide ning reaalaja infosüsteemide valdkonnas.

Ridango AS on kiirelt kasvav tehnoloogia ettevõte ühistranspordi piletisüsteemide ning reaalaja infosüsteemide valdkonnas.

Guardtime

Guardtime ettevõte, mis pakub blockchain tehnoloogial põhinevaid küberturbe lahendusi ühendatud sõidukitele ning nutikale infrastruktuurile.

Guardtime on ettevõte, mis pakub blockchain tehnoloogial põhinevaid küberturbe lahendusi ühendatud sõidukitele ning nutikale infrastruktuurile.

Kutse Single Window sügisseminarile

Sügisseminariga formuleerimegi Eesti sõnumi üle-euroopalisse digitaalse transpordi diskussiooni, vaatame peale valminud lahendustele ning töös olevatele arendustele ning avalikustame värsked rakendusuuringu tulemused.

Head partnerid,

Olete oodatud Single Window sügisseminarile teisip, 7. novembril 2017 kell 13-18.

Palume Teil kuupäev juba nüüd kalendrites ära märkida; täpsem päevakava ja lisainfo täieneb uuel nädalal.

Osalemisest teatamine on juba avatud SIIN.

Seekordne seminar eelneb vahetult Tallinnas toimuvale Digital Transport Forumile, mis on Euroopa Komisjoni transpordi-teemaline aasta tippsündmus  (http://www.digitaltransportdays.eu).

Sügisseminariga formuleerimegi Eesti sõnumi üle-euroopalisse digitaalse transpordi diskussiooni, vaatame peale valminud lahendustele ning töös olevatele arendustele ning avalikustame värsked rakendusuuringu tulemused.

Single Window koostöövõrgustiku nimel,
http://singlewindow.ee/

Cleantech Breeze – Isejuhtivad sõidukid

Isejuhtivate sõidukite ajastu on tulekul. Sellest kõigest tuleb lähemalt juttu oktoobrikuu Cleantech Breezel.

Isejuhtivate sõidukite ajastu on tulekul ja Eestiski nende katsetamine nüüdsest seaduslik – kahtlemata muudab see meie kõigi tulevikku ja elusid, hoiab kokku lugematul hulgal aega ja raha ning vähendab keskkonnasaastet. Sellest kõigest tuleb lähemalt juttu oktoobrikuu Cleantech Breezel, kus muuhulgas saab kohapeal tutvuda nii Starship roboti kui ka Hepta Airborne autonoomse helikopteriga.

Esinejad:

  • Pirko Konsa – Riigikantselei – Isejuhtivad autod – mida keskkonnal võita on?
  • Henri Klemmer – Hepta Group Airborne OÜ – Elektriliinide seiramine autonoomsete õhusõidukitega
  • Joonatan Samuel – Starship Technologies OÜ – Viimase kilomeetri pakivedu

Ajakava:

17:30-17:45 Kogunemine ja snäkid
17:45-19:00 Esitlused
19:00-19:45 Networking

Üritus on TASUTA, vajalik eelnev registreerumine SIIN.

Digital Transport Days

The European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE) and the Estonian Presidency of the Council of the European Union would like to invite you to the Digital Transport Days.

Welcome

The European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE) and the Estonian Presidency of the Council of the European Union would like to invite you to the Digital Transport Days, that will be held in Tallinn on 8-10 November 2017, with the objective to explore the potential and to address challenges of digitalisation of transport and mobility both for passengers and freight.

Please see the programme of the event below or click here to dowload the PDF:

Wednesday 08 November

09:00-13:00 – Digitalising Europe’s aviation infrastructure: A conference on the 4th edition of the ATM Master Plan. Please visit the website by clicking here
12:00-13:00 – Registration
13:00-14:30 – Lunch
14:30-16:00 – Parallel sessions:
European Maritime Single Window Environment
Common opportunities and challenges in automation in transport
How is big data transforming transport?
16:00-16:30 – Coffee break
16:30-18:00 – Parallel sessions:
Fully self-driving mobility by 2030: HOW? The Estonian case study
Building the transport data layer: access to and availability of data
European Maritime Single Window Environment

Thursday 09 November

08:00-09:00 – Registration
09:30-10:30 – Parallel sessions:
[closed] Meeting of the DG Henrik Hololei with the Heads of Administration
Cybersecurity in transport
Social impact of transport digitalisation
Electronic transport documents
10:30-11:00 – Coffee break

Mainor Ülemiste est

Mainor Ülemiste on Tallinna lennujaama kõrval asuva Smart City kontseptsioonil põhineva Ülemiste City arendaja.

Mainor Ülemiste on Tallinna lennujaama kõrval asuva Smart City kontseptsioonil põhineva Ülemiste City arendaja. Endise Dvigateli tehase 36-hektarilisele territooriumil laiuvas Baltimaade suurimas teadmistel põhinevas ärilinnakus tegutseb täna üle 350 ettevõtte, kelle kogukäive ulatub 1 miljardi euroni aastas.

Levira est

Levira on kõrget teenustaset ja turvalisust eeldavate missioonikriitiliste infrastruktuuriteenuste osutaja. Levira klientidele mõeldud serverimajutuskeskus on üks Balti riikide suurimaid ja see vastab kõrgeimatele turva- ja töökindlusnõuetele. Levira pakub äriklientidele nende vajadustepõhiseid IoT täisteenuslahendusi.

Levira on kõrget teenustaset ja turvalisust eeldavate missioonikriitiliste infrastruktuuriteenuste osutaja. Levira klientidele mõeldud serverimajutuskeskus on üks Balti riikide suurimaid ja see vastab kõrgeimatele turva- ja töökindlusnõuetele. Levira pakub äriklientidele nende vajadustepõhiseid IoT täisteenuslahendusi.

TTÜ Logistika suvekool 2017

Ühistranspordi roll ja korraldus täna ja homme.
Sel korral viiendat sünnipäeva tähistava suvekooli läbivaks teemaks on transport.

Ühistranspordi roll ja korraldus täna ja homme

Sel korral viiendat sünnipäeva tähistava suvekooli läbivaks teemaks on transport.

Osalema on oodatud üliõpilased (kõik 3 astet), teadlased, praktikud, linna- ja ruumilise planeerimisega tegelejad, omavalitsuste ja maakondade töötajad, ettevõtete spetsialistid ning riigiametnikud.

Suvekooli kaaskorraldajateks on seekord ka Eesti IKT klaster ning ITS Estonia võrgustik.

Teemad

  • Ühistranspordi roll tänases ühiskonnas;
  • EL nägemus ühistranspordi rollist ja tulevikust;
  • Ühistranspordi korralduse tasandid- riik, maakond, omavalitsus, kommertsalusel toimiv ühistransport, riigi ja KOV-de plaanid ühistranspordi arendamisel;
  • Ühistranspordi perspektiivid välisriikides;
   Kuidas planeerida head ühistransporti; alusandmed; piletimüügisüsteemid;
  • Tuleviku ühistransport uued lahendused; uued sõidukid;

loe edasi…

Lektorid

  • Henrik Holoilei (DG MOVE)
  • Tapani Touru (HSL Helsinki Region Transport)
  • Sampo Hietanen (MaaS Global)
  • Kirke Williamson (Maanteeamet)
  • Mari Jüssi (SEI)
  • Hugo Osula (Mootor Grupp)
  • Eero Pärgmäe (Tallinna Lennujaam)
  • Dago Antov (TTÜ)
  • Erki Lipre (Ridango)

….ja paljud teised!

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on juhtiv IT ülikool Baltikumis ning kuulub maailma parima 2% ülikoolide hulka.

Tartu Ülikool on juhtiv IT ülikool Baltikumis ning kuulub maailma parima 2% ülikoolide hulka. TÜ arvutiteaduse instituudis tehakse tipptasemel rahvusvahelist teadustööd valdkondades nagu andmeteadus, keeletehnoloogia, tarkvaratehnika, turvalisus ja krüptograafia ning hajussüsteemid.

Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees

The European Transport Safety Council (ETSC), Tallinn University of Technology and the Estonian Roads Administration have the pleasure of inviting you to the European PRAISE seminar on preventing road risk for employees.

PRAISE Seminar

08 June 2017
Tallinn, Estonia

The European Transport Safety Council (ETSC), Tallinn University of Technology and the Estonian Roads Administration have the pleasure of inviting you to the European PRAISE seminar on preventing road risk for employees.

The PRAISE project “Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees” addresses road safety risks in the work context. The project was co-funded by the European Commission, and is now supported by the Fundación MAPFRE, the German Road Safety Council (DVR), and the Dräger Foundation.

PRAISE aims to promote best practices and spur on employers to secure high road safety standards for their employees. In the framework of this campaign, ETSC is organising an international seminar in Tallinn bringing together the Union of haulers, Police, fleet safety managers, government representatives, social affairs representatives and road safety experts from Europe.

On the agenda will be measures to improve work related road safety in Estonia and in other EU Member States. The program will also include contributions from leading occupational health and safety experts in Estonia but also presentations of ETSC’s Thematic Reports. Interpretation Estonia/English will be provided to participants.

To register please click here.

Roles and responsibilities of organisations for reducing work-related collisions and preventing deaths

       

FinEst Smart Mobility – Design Stage Results Event

Welcome to FinEst Smart Mobility Event! Sustainable intelligent transport solutions and cooperative mobility planning to solve cross-border mobility dilemmas.

WELCOME TO FINEST SMART MOBILITY EVENT!

PLACE: Auditorium, Helsinki City Planning Department, Kansakoulunkatu 3
TIME:  Monday 29.5.2017, 13:00—16:00
REGISTRATION: ville.nousiainen@forumvirium.fi (Please register latest on 21.5.2017)

AGENDA

13:00 FinEst Smart Mobility brief project overview, Kalle Toivonen, City of Helsinki

13:10 Results of the User Requirements Study, Roope Ritvos, Forum Virium Helsinki

13:30 Results of Fast Innovation Trials
Introduction, Ralf-Martin Soe, ICT Democenter

There are 5 companies presenting their on-going or starting minipilot, each 20 minute presentation and 10 minute discussion:

  • Positium Oü, service prototype to better understand movements based on mobile phone location data
  • Townhall24, a pilot with 24/7 smart container, Community Constructor Oy
  • FinEst Sherpa Challenge, new service models, FLOU Solutions Oy
  • CityPort Arrival Management System, Goswift Oü
  • Hands-free public transport ticketing pilot, Jiffi Oü

15:45 Status review and discussion of the up-coming larger pilot procurements

16:00 The event ends

Note: There is an open press session for media 12:00-13:00 before the event, where the project and mini-piloting companies are present for open Q&A session.

ABOUT FAST INNOVATION TRIALS IN FINEST SMART MOBILITY PROJECT

Positium will develop a service prototype which purpose is to better understand cross-border movements in twin-cities using mobile phone location data. Movements of people travelling between Helsinki and Tallinn and their journeys in destinations are analyzed and visualized. Ferry companies are able to identify passenger flows between harbours, but have little information about further movement after leaving the ferry. This service prototype will add a new dimension: Positium will analyze the mobility flows that pass through ports and map the movements in both urban areas after arriving to port (Estonians in Helsinki region and Finns in Tallinn regions). As a result, we will be able to map popular tourist stops, as well as the most common routes taken at the destination. Knowing tourists’ activity spaces, better urban planning can be undertaken, creating a pleasant environment for both the tourists and the locals. (Positium LBS Oü)

Tieto

TietoEVRY on pühendunud täieliku IT elutsükli teenuste pakkumisele.

TietoEVRY on pühendunud täieliku IT elutsükli teenuste pakkumisele. Rohkem kui 24 000 eksperdiga koos, on meie eesmärgiks olla klientide esimene valik äriarenduse vallas, ühendades meie tarkvara ja teenuste võimalused innovaatilisusega. TietoEVRY tugevuseks on muuhulgas ka Single Window ehk paberivaba logistika lahendused.

Smart City for the Citizens 2017

We are glad to announce that registration to the next smart city conference is now open! The conference will be held on June 1 in Estonian National Museum, in Tartu!

We are glad to invite you to our annual international smart city conference – Smart City for the Citizens 2017

The conference will be held in Estonian National Museum (Muuseumi tee 2, Tartu) on 1st of June 2017.

9:30 REGISTRATION & COFFEE

10.00 OPENING WORDS
Urmas Klaas, Mayor of Tartu
Hannes Astok, Development Director of Estonian Smart City Cluster

10:30 FIRST SESSION
Mobile Megatrends and Opportunities for the Cities
Linnar Viik, Co-Founder of Pocopay
How to Enable and Benefit from Innovative Mobility
Sami Sahala, ITS Chief Advisor for City of Helsinki
Parking Challenges in Smart Cities
Daniel Hess, Professor of Urban and Regional Planning in University of Buffalo
Engagement of Citizens as Key Factor for Success
Kristina Reinsalu, Head of e-Democracy Domain in e-Governance Academy
Moderated discussion with the speakers

11.45 COFFEE BREAK


12.15 SECOND SESSION

Smart Cities Delivered through Smart Procurement
Leon Smith, Senior Project Director of Transport for London
Towards Zero Energy Cities across Europe – Integrated Sensor Network: What, Why and How?
Raimond Tamm, Member of Tartu City Council/Alar Võrk, Founder and CEO of Cityntel
How and Industry-Oriented Smart City is Taking the Steps to Become Intelligent and Energy Efficient
Enn Laansoo Jr, Co-Founder of PAKRI Industrial and Science Park
Open Data Opportunities for the Cities
Andres Kütt, Advisor of Estonian Information System’s Authority
Moderated discussion with the speakers

13.30 LUNCH


14.40 ON-SITE VISITS & DEMONSTRATIONS


19.00 NETWORKING DINNER & RIVER CRUISE

Webinar: Nordic+ ”Smart Cities – Smart Mobility”

Nordic+ invites all the interested parties to discuss and create a model towards sustainable mobility in the cities of tomorrow.

Nordic + is an open collaboration platform in the field of intelligent transport systems (ITS), initiated by the ITS organizations of Sweden, Finland and Estonia.

“Smart Cities-Smart Mobility”

The substantial need for changes in Global transport systems, as well as in the mobility behavior of people and businesses, is an extreme challenge for cities and a huge chance for companies.

Nordic+ invites all the interested parties to discuss and create a model towards sustainable mobility in the cities of tomorrow.

Featured speakers

“Finnish Ecosystem for Future Mobility”

Maria Rautavirta
Ministry of Transport and Communications

”Smart City and Smart Mobility in Estonia”

Ralf-Martin Soe
Estonian ICT Demo Center

”Strategy for Stockholm as a smart and connected city”

Thomas Sjöström
City of Stockholm

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti ainsa tehnoloogiaülikoolina on Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)  inseneri- ja tehnikahariduse lipulaev Eestis. Meie hariduse unikaalsus peitub tehnika, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

ITS Estonia ajurünnak

KUTSE: ITS Estonia ajurünnak – transpordi- ja logistikasektori väljakutsete lahendamise alternatiive ning võimalusi IT-tehnoloogiate abil.

Ootame teid osalema intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna ajurünnakule-aruteluseminarile. Kohal on erinevad Eesti ITS valdkonna arengu eest vastutavad osapooled (sh Ahti Kuningas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Kristjan Duubas Maanteeametist, kohalikud omavalitsused, PROLOG jt). Seminari raames soovime kaardistada avaliku ja erasektori koostöös erinevate Eesti IKT Arenguprogrammis ning Transpordi Arengukavas 2014-2020 toodud transpordi- ja logistikasektori väljakutsete lahendamise alternatiive ning võimalusi IT-tehnoloogiate abil.

Seminar toimub neljapäeval, 4. mail 2017 kella 9.00-14.00 Radisson Blue hotelli seminariruumis Hansa (Rävala puiestee 3, Tallinn).

Kavas on:

  1. Lühiülevaade ITS Estonia võrgustiku hetkeseisust ning visioonist edasiseks (Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku koordinaator)
  2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Eesti IKT Arenguprogrammi, Transpordi Arengukava 2014-2020 vajaduste ja käesoleva ajurünnaku väärtuse ning tulemuste kasutamise kohta (Indrek Gailan, MKMi Transpordi Arengu ja Investeeringute osakonna juht)
  3. Kolme paralleelse fookusteema arutelu ja lahendusvariantide väljapakkumine – probleemi püstitus valdkonna eksperdi poolt, ajurünnak töögruppides, lahenduste väljavalimine/kokkuvõtete tegemine.

Käsitletavad teemad on seekord järgnevad:

  • Kuidas efektiivselt lahendada väheasustatud piirkondade nõudluspõhist transpordipakkumist (ühistransport, sotsiaaltransport jne) Väätsa valla näitel? Milliseid andmeid oleks probleemi lahendamiseks täiendavalt vaja?
   Teemat avab: Lauri Läänemets, Väätsa vallavanem
  • Kuidas tehnoloogia kaasabil vähendada tipptundide liikluskoormust Rae valla näitel? Mis piirab täna olukorra lahendamist? Milliseid andmeid oleks probleemi lahendamiseks täiendavalt vaja?
   Teemat avab: Mart Võrklaev, Rae vallavanem
  • Ootused ja nõudmised andmevahetuskihile Single Window juurutamisel
   Teemat avab: Ulrika Hurt, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG

Seminari moderaator: Enn Saar

Nordic+ koostööseminar Rootsis

Mul on hea meel kutsuda teid INTELLIGENTSE TRANSPORDI TEEMALISELE KOOSTÖÖSEMINARILE Eesti-Soome-Rootsi võrgustike vahel.

Meil on hea meel kutsuda teid INTELLIGENTSE TRANSPORDI TEEMALISELE KOOSTÖÖSEMINARILE Eesti-Soome-Rootsi võrgustike vahel.

Toimumisaeg: 26.-28.09.2017

Toimumiskoht: Rootsi, Kista Science Tower, Färögatan 33 Kista (Stockholmi vahetus läheduses)

Üritus koosneb kahest osast:

26.09NORDIC+ KOOSTÖÖPÄEV, mille korraldavad koostöös ITS Estonia, ITS Finland ning ITS Sweden võrgustikud

Üritusel on laval kõigi kolme riigi esindajad – kohapeal saab ülevaate intelligentse transpordi valdkonna peamistest arengusuundadest ning eraldi teemablokk on pühendatud andmete kasutamisele innovaatiliste toodete ning teenuste loomisel. Õhtu lõpetame ühise kontaktide loomisega Ericssoni stuudios.

27.09ROOTSI ITS VÕRGUSTIKU AASTAKONVERENTS (kogu päev on inglise keeles), mille põhifookus on  seekord autonoomsetel sõidukitel ning liikuvusteenustel. Räägitakse ka võimalikust piiriülesest koostööst antud teemadega seoses. ITS Swedeni liikmed on muuhulgas näiteks Volvo, Scania ning Saab, mistõttu on eriti huvitav kuulda millised on antud riigi plaanid seoses toimuvate revolutsiooniliste muudatustega transpordisektoris. Õhtu jätkub vabamas õhkkonnas kontakte luues.

28.09 – Külastame Stockholmi liiklusjuhtimist ning linnavalitsust, kus saame ülevaate sealsest liikuvusstrateegiast, parkimisteemadest kui mobiilsuse kui teenuse rakendamisest.

Täpsema programmiga on võimalik tutvuda SIIN.

Discussion club – public and private sector cooperation in R&D- Finnish example

We are happy to invite You to participate in a discussion club concerning public and private sector cooperation in R&D.

We are happy to invite You to participate in a discussion club concerning public and private sector cooperation in R&D.

Our quest Mr. Veli-Matti Lahti, the key account manager of services and logistics from VTT Technical Research Centre of Finland Ltd has kindly agreed to explain us how R&D institution and private sector cooperation is done in Finland and how they are developing new smart technologies, profitable solutions and innovation services.

The themes that will be covered:

  • Overview of Finnish R&D system and how VTT is part of it?
  • What is VTT model for developing new smart technologies, profitable solutions and innovation services?
  • Where does the financing come from for the R&D projects?
  • What are their biggest achievements and most interesting projects?
  • What are the cooperation possibilities with Estonian IT/ITS companies?

VTT Technical Research Centre LTD is the leading research and technology company in the Nordic countries. Their research and innovation services give their partners, both private and public, all over the world a competitive edge. They create technology for business – for the benefit of society.

Tark Sadam

tark sadam

Tark Sadam on liiklusvoogude juhtimise süsteem, mis pakub mugavat eelregistreerimise ja check-in’i võimalust ning efektiivseid ja paindlikke lahendusi sadamaala liikluse korraldamiseks. Targa Sadama eesmärk on vähendada ajakulu sadamas, pakkudes sõidukiga reisijatele terviklikku ja loogilist teenust. Lahendus on loodud eelkõige mitme laevaoperaatoriga sadamatele.

Reisijatenumbrid pidevalt kasvavad, kuid sadamate läbilasevõime jääb samaks. See on sadamate jaoks suur väljakutse, kuidas sellistes tingimustes jätkuvalt kvaliteetset teenust pakkuda. Mitmed linnasadamad ei saa füüsiliste piirangute tõttu laieneda, mis tähendab, et sadamaala on vaja majandada efektiivsemalt. Tark Sadam aitab suurte infoekraanide abil sadamaala paindlikult ümber kujundada ning erinevad digitaalsed mõõtesüsteemid ja automatiseeritud läbipääsuväravad võimaldavad liiklust sujuvalt juhtida.

Targa Sadama lahendus hõlmab unikaalset automaatset registreerimissüsteemi ja numbrimärgi tuvastust. Lahendus lihtsustab sõidukiga reisijate jaoks kogu protsessi – alates reisi eelregistreerimisest veebis kuni automaatse check-in’i ning täisautomaatse liikluse juhtimiseni sadamas, mis aitab reisijad mugavalt pardale.

Autoparkide ja meeskondade haldamine

Fleet Complete on rahvusvaheline tarkvaraettevõte, mis keskendub GPS-põhistele sõiduki- ja meeskonnahaldamise lahendustele. Fookus on autopargi ja töövoogude optimeerimisel, mis meie klientide sõnul on aidanud neil vähendada kulusid ning suurendada tulusid.

Teenus töötab GPS-põhisel jälgimisel, mille abil saab näha sõidukite asukohta ja teekondi reaalajas ja minevikus. Selle külge on ehitatud mitmed spetsiaalsed lahendused erinevatele vajadustele – iga klient saab valida just talle olulised võimalused, olgu see siis automaatne sõidupäevik, tahhograafiandmete alla laadimine üle mobiilivõrgu, autode ühiskasutamine koos võtmevaba lahendusega või tööülesannete juhtimine töötajate ja kontori vahel.

Kõiki lahendusi toetab nutikas ja ülevaatlik aruandlussüsteem ja Fleet Complete saab integreerida ka kliendi enda või kolmandate osapoolte IT-süsteemidega.

Fleet Complete SaaS lahendust saab kasutada nii internetibrauseris kui ka Androidi ja iOS nutirakenduses.

The Age of Self-driving Cars – a Selfdriven Society

Kutsume teid osalema Riigikantselei, Eesti IKT Klastri ja ITS Estonia võrgustiku poolt korraldataval seminaril.
Seminari eesmärgiks on tekitada avalik aru teemal – kas ning kuidas Eesti saaks lõigata kasu lähenevast isesõitvate sõidukite ajastust.

Kutsun teid osalema Riigikantselei, Eesti IKT Klastri ja ITS Estonia võrgustiku poolt korraldataval seminaril:

“The Age of Self-driving Cars – a Selfdriven Society”.

Seminari eesmärgiks on tekitada avalik aru teemal –  kas ning kuidas Eesti saaks lõigata kasu lähenevast isesõitvate sõidukite ajastust.

Seminaril räägitakse muuhulgas Eesti plaanidest isesõitvate autode osas, sellest kuidas meie ühiskond ja ettevõtjad sellest kasu lõigata saaksid ning käsitletakse autonoomsete sõidukitega seotud erinevaid aspekte (nt sammud mida isesõitvate sõidukiteni jõudmiseks teha tuleb, turvariskid nende rakendamisel jne). Seminari lõpetab plenaararutelu teemal – kes peaks vastutama olukorras, kus isesõitva sõiduki ning jalakäija vahel juhtub õnnetus.

ITS Maailma Kongress Kopenhaagenis

2018. aasta 17.-21. septembril toimub ITS Maailma Kongress Kopenhaagenis.

Hea meel on teatada, et avanenud on registreerumine 17.-21.09 Kopenhaagenis toimuvale ITS Maailmakongressile, kus saab kokku intelligentse transpordi valdkonna kogukond üle kogu maailma.

Kongressil toimuvad uusi tehnoloogiaid ja valdkonna arenguid tutvustavad sessioonid, demonstratsioonid ning avatud on uuemate tehnoloogiate presenteerimiseks suur messiala. Kongress pakub erinevaid võimalusi kontaktide loomiseks nii avaliku- kui erasektori esindajate hulgas üle kogu maailma.

Varasematel Euroopas toimunud maailmakongressidel on osalejaid olnud ligi 14 000.

Kongressi teemadega on lähemalt võimalik tutvuda SIIN.

Ürituse raames toimub eraldi Põhjamaade sessioon Nordic Stream, mille raames plaanime koostöös Soome, Rootsi, Norra ning Taani võrgustikega eraldi linnade liikuvusprobleemide lahendamisele suunatud seminari, kus esialgsete plaanide kohaselt ka Eesti ettevõtted saaksid laval võimaluse oma lahendusi tutvustada.

Püüame Eesti delegatsiooniga kaasa saada ka VIP-i, et Eesti teemadele kongressil rohkem tähelepanu püüda.

Ühtlasi on ITS Estonial ITS Nationals võrgustiku kaudu võimalik korraldada erinevaid lisaüritusi/kohtumisi teie poolt soovitud osapooltega üle kogu maailma. Sellekohaseid soove ootan nii kiiresti kui võimalik, kuna osalejate kalendrid täituvad kiiresti. Lisaks plaanime koostöös Smart City klastriga Eesti võrgustikule kohapeal ühist networking üritust.

Eesti delegatsiooni ühiskülastus Euroopa ITS Kongressile Strasbourgi

Kongress annab hea ülevaate ITS valdkonna peamistest arengusuundadest ning nö kuumadest teemadest. Kohapeal toimub üle 100 sessiooni ja workshopi ning kohal on valdkonna olulisemad tegijad.

Avanenud on registreerumine selleaastasele Intelligentsete Transpordisüsteemide (ITS) Euroopa Kongressile, mis toimub 19.-22. juunini 2017 Strasbourgis Prantsusmaal.

Kongress annab hea ülevaate ITS valdkonna peamistest arengusuundadest ning nö kuumadest teemadest. Kohapeal toimub üle 100 sessiooni ja workshopi ning kohal on valdkonna olulisemad tegijad (sh näitusel demonstreeritakse ka nende lahendusi).

Suuremad teemablokid, mida sessioonidel põhjalikumalt lahatakse on:

  • Connected and automated transport
  • Mobility services – from transport to mobility
  • Next generation goods delivery
  • Transport networks evolution
  • Satellite technology applied to mobility
  • ITS and the environment

Programmiga on võimalik detailsemalt tutvuda SIIN.

Baltic Road Conference

Baltic Road Conference, on rahvusvaheline konverents mis kajastab erinevaid maanteetranspordiga seotud teemasid. Kohal on kõrgetasemeline esindus eesotsas Hendrik Hololeiga ning Põhjamaade MA juhtidega.

Balti Teede Konverents (Baltic Road Conference), on rahvusvaheline konverents mis kajastab erinevaid maanteetranspordiga seotud teemasid. Kohal on kõrgetasemeline esindus eesotsas Hendrik Hololeiga ning Põhjamaade MA juhtidega. Konverentsi juures toimub ka näitus, kus on võimalik oma innovaatilisi tooteid/teenuseid esitleda.

Rohkem infot konverentsi programmi ning registreerumise kohta on leitav siit.

Piirijärjekorra broneerimise teenus

on IT lahendus, mis võimaldab sõidukiga piiriületajatel broneerida omale sobiv piiriületuse aeg, kaotades selliselt tüütud füüsilised järjekorrad, kuivõrd sõidukijuhid saavad tulla piiripunkti täpselt õigeks ajaks.

Piirijärjekorra broneerimise teenuse töötas avaliku ja erasektori koostöös välja Eesti firma GoSwift, ning see on kasutusel kõigis Eestist ja Venemaale viivates maantee piiripunktides.

Enne 2011. aastat, kui teenus kasutusele võeti, kontrolliti sõidukeid elavas järjekorras, mistõttu pidid sõidukijuhid tunde või isegi päevi piirijärjekorras seisma. Selline olukord oli eriti keeruline veokijuhtide jaoks, kuna neil ei olnud võimalust kinni pidada töö- ja puhkeaja reeglitest ning lokkas ka kuritegevus.

Järjekorra virtualiseerimine tähendab, et sõidukijuhid saavad sõita piiripunkti ettenähtud ajavahemikus, mistõttu on praegu keskmine piiripunkti sõitmise ooteaeg kohapeal 30 minutit. Lisaks sõidukijuhtide elu paranemisele, on selline lahendus säästnud miljoneid eurosid logistikaga tegelevatele firmadele, luues neile võimaluse oma vedusid efektiivsemalt planeerida.

Piirijärjekorra broneerimise teenus võitis OECD juures tegutseva rahvusvahelise transpordifoorumi (ITF – International Transport Forum) transpordisaavutuse auhinna Transport Achievement Award 2015. Tänaseks on see lahendus kasutusele võetud veel Soomes, Leedus ja Venemaal.

Võeti kasutusele: 2011

Teede Tehnokeskus

Teede Tehnokeskus on insener-tehnilisi konsultatsioone ja -uuringuid osutav Eesti ettevõte. Oleme ühenduslüliks teede- ja erinevate tehnoloogiate valdkondade vahel.

Traffest

Traffest on Eesti juhtiv intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) pakkuja. Üle 25 aasta kogemusi linnas, maanteel ja riigipiiril. Traffest, see on nutikad lahendused liiklejatele!

Nortal

Nortal on rahvusvaheline strateegiliste muutuste ja tehnoloogia täisteenust pakkuv ettevõte, mille klientide hulka kuuluvad valitsused ja juhtivad ettevõtted üle maailma.

Elisa

Elisa on juhtiv telekommunikatsiooni ettevõte, mis igapäevaste sideteenuste kõrval, pakub ka innovaatilisi IKT- ja pilvekontori teenuseid. Asjade interneti (IoT) lahenduste loomiseks on Elisal avatud teenuste ja arendusplatvorm Elisa IoT, mis sobib suurepäraselt targa linna lahenduste loomiseks. www.elisa.ee/iot

Reach-U

Reach-U on tegev 34 riigis üle maailma, luues tarkvaralahendusi mobiilside, energeetika, metsanduse, turvalisuse, targa linna, turismi ja transpordi valdkondades.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi EESMÄRK on riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks.

Maanteeamet

Maanteeamet on Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala riigiasutus, kes tegeleb teedeehituse, planeerimise ja hooldusega ning samuti liiklusohutusega.

Eesti IKT Klaster

Eesti IKT Klaster on IT ja telekommunikatsiooni ettevõtteid koondav koostööplatvorm, mille eesmärgiks on olla nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT lahenduste looja. Oma tegevustega soovib klaster aidata kaasa uute lahenduste ja toodete tekkimisele ning ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul.

Helmes

Helmes on oma 200 töötaja ja 25-aastase valdkonnakogemusega Eesti juhtivaid tarkvaraarendusettevõteid. Oleme olnud mitmete transpordi-, logistika- ning parkimisvaldkondade infotehnoloogiliste edulugude arhitektideks.

GoSwift

GoSwift on piiripunktides liikluskorralduse ja sõidukite järjekordade haldamise teenust osutav ettevõte, kes on võitnud omas valdkonnas mitmeid rahvusvahelisi auhindu. GoSwifti elektroonilise järjekorra halduse teenus on suurendanud piiripunktide turvalisust ja hõlbustanud sõidukite liiklust mitmetel EL’i välispiiridel alates aastast 2011.

Fleetcomplete

Fleet Complete arendab GPS-põhiseid autopargi ja meeskonna haldamise lahendusi, mis aitavad ettevõttel automatiseerida tööprotsesse ja hoida kokku kulusid. Ettevõte haldab ülemaailmselt üle 500 000 liikuva objekti ja üle 30 000 ettevõtte, võtmepartneriteks on mobiilsidepakkujad.