Finestmedia

Laialdane riiklike inforegistrite ja andmebaaside, mitmesuguste e-teeninduskeskkondade ja e-kaubanduse platvormide ümberkujundamise kogemus on tõestanud Finestmedia usaldusväärsust strateegilise digitaliseerimispartnerina paljude avaliku ja erasektori organisatsioonide silmis.