ITS Estonia

Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna eesmärgiks on suurendada transpordi- ja logistikasüsteemide efektiivsust, turvalisust ning jätkusuutlikkust läbi kaasaegsete IKT tehnoloogiate kasutuselevõtu. ITS Estonia on Eesti IKT Klastri poolt koordineeritav transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.

ITS Estonia on rahvusvahelise koostöövõrgustiku The Network of National ITS Associations ametlik liige.

ITS Estonia eesmärgid

  • Olla platvorm koostööks ning innovatsiooniks Eesti avaliku ning erasektori vahel transpordi ja logistika valdkonnas.
  • Koguda ning viia erinevate osapoolteni teadmisi innovaatiliste ITS lahenduste ning valdkonna arengusuundade osas rahvusvahelistes ITS võrgustikes.
  • Toetada Eesti ITS ettevõtete eksporti ning arengut.
  • Olla vedav jõud ITS valdkonna pilootprojektide algatamisel nii Eesti siseselt kui rahvusvaheliselt.

Uudised

ITS Estonia

ITS Estonia on Eesti IKT Klastri poolt koordineeritav nutika liikuvuse ja logistika koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.
ITS Estonia
ITS Estonia5 päeva tagasi
Suurepärane uudis: ITS Estonia koostöövõrgustik on nomineeritud Tallinna ettevõtlusauhinnale 2021. aasta parima koostööprojekti kategoorias. Iga kategooria parimad kuulutatakse välja 30. septembril. Pöidlad pihku!
ITS Estonia
ITS Estonia5 päeva tagasi
ITS Estonia koostööprojekti raames loodi lahendus, mis võimaldab reisijatel tellida endale "viimase miili" isejuhtivat bussi sinna, kuhu seda reaalselt vaja on. Lahendust testiti augustis Ülemiste City's. Pikemas perspektiivis saab teatud juhtudel antud lahenduse abil isejuhtivate busside teeninduspiirkonna muuta täielikult autovabaks, lubades sõidukitega liigelda näiteks vaid teenindaval transpordil ja kohalikel elanikel. Koostööprojekti partneriteks on AUVE TECH, Modern Mobility ning Ülemiste City. Prototüübi loomist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest "Eesti IKT Klaster" projekti raames.
ITS Estonia
ITS Estonia1 nädal tagasi
Eesti ja Läti nutika transpordi ja liikuvuse valdkonna delegatsioonid kohtusid esmakordselt ühisel seminaril Riias. Huvi teema vastu oli suur ning osalejate ring lähenes 70-le. Kohtumise tulemusena said osalejad ülevaate transpordi ning liikuvuse valdkonnast mõlemas riigis ning loodi uusi kontakte tulevaste koostööprojektide jaoks. Tõdeti, et väljakutsed on kahel riigil liikuvuse teemas sarnased: kuidas liiklust turvalisemaks muuta, kuidas vähendada isiklike sõiduautode kasutamist, mil moel kasutada maapiirkondades liikumiseks nõudepõhist transporti, kuidas olla valmis isejuhtivate sõidukite tulekuks jne. Seminaril tutvustasid oma lahendusi nii ettevõtjad kui ka avaliku sektori esindajad, kellel oli võimalus näost-näkku kohtumistel kontakte luua. Järgmine kohtumine võib toimuda juba Hamburgi maailmakongressil, kus ITS Estonia on Põhjamaade stendil väljas. Seminar toimus Project Emesai ning Hupmobile projektide raames ning seda kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. #centralbaltic #CBresults Goswift, AUVE TECH, Ridango, Bercman Technologies, Comodule, Fleet Complete, Teede Tehnokeskus, Digilogistika Keskus, Modern Mobility, Traffest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Strateegiakeskus/Tallinna ettevõtluskeskus